Perheiden palvelut

PerheneuvolaLastenneuvolan tehtävänä on seurata ja edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta ja parisuhdetta. Neuvolassa mietitään myös, miten perheiden kasvu- ja kehitysympäristöä ja elintapojen terveellisyyttä voidaan edistää.

Määräaikaiset terveystarkastukset ovat neuvolapalvelujen perustehtävä. Niiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman varhain epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä ja elinympäristössä sekä puuttua terveyttä vaarantaviin tekijöihin. Molemmat vanhemmat ovat aina tervetulleita neuvolaan.

Toteutamme neuvoloissamme valtioneuvoston asetuksen suosittamia laajennettuja terveystarkastuksia 4 kuukauden, 1 ½ vuoden ja 4 vuoden iässä. Näissä tarkastuksissa terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän lapsen terveystarkastuksen lisäksi keskustelemme huoltajien kanssa arjen sujumisesta ja koko perheen hyvinvointiin liittyvistä asioista. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/11, Finlex). Toivomme, että lapsen huoltajat yhdessä osallistuvat erityisesti näihin tarkastuksiin.

Ennen laajennettuun tarkastukseen tuloa lapsen huoltajat voivat yhdessä miettiä lapsen ja koko perheen osalta mm. seuraavia asioita:

  • ilonaiheet ja mahdolliset huolet
  • päivärytmi
  • ravitsemus
  • uni ja lepo
  • arjen sujuminen ja siinä jaksaminen
  • perheen päihteiden käyttö
  • löytyykö tarvittaessa apua arkeen
  • vanhempien parisuhde

Lastenneuvolakäynnit lapsen iän mukaan

Ajankohta
Käynti, rokotus synnytyssairaalasta kotiuduttua
1-2vkoTerveydenhoitajan kotikäynti
3vkoTerveydenhoitaja
6vkoTerveydenhoitaja ja lääkäri
2kkTerveydenhoitaja, Rota-virusrokote
3kkTerveydenhoitaja, DTaP-IPV-HIb-, pneumokokki- ja rota-rokote
4kkLaajennettu terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri
5kkTerveydenhoitaja, DTaP-IPV-Hib-,pneumokokki- ja rota-rokote
6kkTerveydenhoitaja
8kkTerveydenhoitaja, lääkäri ja hammashoitaja
10kkTarvittaessa terveydenhoitaja
12kkTerveydenhoitaja, DTaP-IPV-Hib, pneumokokki, MPR-rokote
1,5vLaajennettu terveystarkastus: terveydenhoitaja ja lääkäri (1v 6kk) vesirokkorokote
2vTerveydenhoitaja ja tarvittaessa hammashoitaja
3vTerveydenhoitaja
4vLaajennettu terveystarkastus: Terveydenhoitaja ja lääkäri, DTaP-IPV
5vTerveydenhoitaja
6vTerveydenhoitaja, MPR + vesirokkorokote

 

Katso yhteystiedot sivulta Neuvolat (www.jamsa.fi) 

Lapsiperheiden ruokasuositukset: http://www.julkari.fi/handle/10024/129744
Iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin: http://www.neuvokasperhe.fi
Tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen: https://www.mll.fi/vanhemmille/

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn