Mielenterveys

Mitä kuntouttava työtoiminta on?

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on parantaa työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintakykyä. Se on mielekästä, toimintakykyä ja osaamista vastaavaa tekemistä vaihtoehtona työttömyydelle. Se sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä ja osaamista vastaavaksi.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Sitä voidaan toteuttaa mm. kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, seurakunnalla ja valtiolla. Työtoiminta ei perustu työsuhteeseen eikä sillä saa korvata virka- tai työsuhteessa tehtävää työtä.

Kuntouttavan työtoiminnan jakso voi kestää 3–24 kuukautta kerrallaan. Osallistumispäiviä voi olla 1–5 viikossa ja
tunteja 4–8 päivässä.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (2.3.2001/189) velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinotoimiston laatimaan aktivointisuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea saaneen henkilön kanssa.

Lain piiriin kuuluu työtön

  • alle 25-vuotias, joka on saanut työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 180 päivää viimeisen vuoden aikana, työttömyyspäivärahaa 500 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeisen neljän kuukauden ajan
  • yli 25-vuotias, joka on saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivää (1.1.2015 alkaen 300 päivää) 500 päivän työttömyysrahakauden jälkeen työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai toimeentulotukea pääasiallisena tulona viimeiset 12 kuukautta

Aktivointisuunnitelma

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan aktivointisuunnitelman laadinnan kautta. Kunnan sosiaalitoimi ja työ- ja elinkeinotoimisto tekevät aktivointisuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Aktivointisuunnitelman laatimisen tarkoituksena on rakentaa pitkään työttömänä olleelle polku työelämään.
Suunnitelmalla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne, jonka pohjalta yhdessä mietitään erilaisia työllistymistä edistäviä vaihtoehtoja.

Etuudet

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujalle maksetaan työtoimintapäiviltä työmarkkinatuen lisäksi kulukorvauksena 9 €/läsnäolopv sekä harkinnanvaraiset matkakulut halvimman matkustustavan mukaan.
Mikäli henkilö ei ilman hyväksyttävää syytä osallistu tarjottuun kuntouttavaan työtoimintaan, hän voi menettää työmarkkinatuen määräajaksi tai toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa.

Esitteitä kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaajat asiakkaan sukunimen alkukirjaimen mukaan
A–Li: sosiaaliohjaaja Seija Nummelin, puh. 0400 734 812
Lj–Ö ja Kuhmoinen: sosiaaliohjaaja Satu Saarinen, puh. 040 187 2090

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn