Mielenterveys

lapsi

Avio- ja avoeron yhteydessä vanhemmat voivat laatia lastenvalvojan luona kirjallisen sopimuksen lapsen huollosta ja asumisesta sekä elatuksesta ja tapaamisoikeudesta. Jos vanhemmat eivät pysty yhdessä sopimaan lapsen huoltajuudesta, haetaan asialle käräjäoikeuden ratkaisu.

Isyysselvitykset 

Kun lapsen vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa lapsen syntyessä, on lapsen isyys vahvistettava tunnustamisen kautta. Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona. Lapsen äidin kotikunnan lastenvalvoja huolehtii tunnustamisasiakirjojen lähettämisestä maistraattiin. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu raskauden aikana, lastenvalvoja huolehtii isyyden selvittämisestä lapsen syntymän jälkeen. Maistraatti hyväksyy isyyden tunnustamisen.

Molempien vanhempien henkilökohtainen käynti lastenvalvojan luona on välttämätön.

Kun isyyden tunnustaminen on hyväksytty maistraatin päätöksellä, lapselle syntyy oikeus isän sukunimeen, elatukseen isältä, isän ja tämän sukulaisten perimiseen sekä eläke- ja vakuutusetuuksiin isän jälkeen.

Isyyden vahvistamisen jälkeenkin lapsen huolto on yksin äidillä. Vanhemmat voivat halutessaan tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta sekä neuvolassa että lastenvalvojan luona raskausaikana ja myöhemmin lapsen synnyttyä lastenvalvojan luona.

Isyyden selvittämiseksi voidaan ottaa lastenvalvojan luona oikeusgeneettinen (DNA) näyte, joka on tässä yhteydessä maksuton. Lastenvalvoja lähettää näytteet analysoitavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Posken sisäpinnasta otettavan sivelynäytteen ottavat vanhemmat itseltään ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa. Mikäli mies ei vapaaehtoisesti tunnusta isyyttään, voi lastenvalvoja äidin suostumuksella viedä asian isyyskanteella tuomioistuimeen.

Elatussopimus

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan 18-vuotiaaksi saakka. Senkin jälkeen lapsi voi saada ns. koulutusavustusta.

Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan lapselle elatusapua riippumatta siitä, onko lapsi vanhempiensa yhteishuoltajuudessa tai toisen vanhemman huollossa.

Elatusavun määrä voidaan vahvistaa sosiaalitoimistossa sosiaalityöntekijän laatimalla sopimuksella tai asiasta voi oikeus antaa päätöksen. Oikeusministeriö on kesäkuussa 2007 julkaissut ohjeen elatusavun suuruuden laskemiseksi. Ohje on luettavissa oikeusministeriön internetsivuilla (www.om.fi).

Kyseinen ohje on luonteeltaan suositus. Ohje on laadittu silmällä pitäen tavanomaisia elatustilanteita. Yksittäistapaukseen liittyvistä erityispiirteistä johtuen vanhemmilla voi useinkin olla hyväksyttävät perusteet sopia elatusavusta, jonka määrältään poikkeaa siitä lopputuloksesta, johon ohjeen soveltaminen johtaisi.

Elatustuki

Sosiaalityöntekijä - lastenvalvoja Helena Vähäsarja
puh. 050 435 7683
maanantaista perjantaihin klo 9–10
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä

Kelan internetsivuilta löytyy tietoa elatustuesta (www.kela.fi)

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn