Sairaala

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen Jämsän kaikilla terveysasemilla. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lähete terveystarkastukseen voidaan tehdä esim. TE-toimistossa, kaupungin työllistämisyksikössä tai sosiaalitoimessa. Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen ma-pe klo 13.00 - 14.00 Jämsän terveysaseman hoitajan puhelinnumerosta 050 435 8659 tai 050 435 8522.

Ennen tarkastusta täytetään kyselylomake, joka auttaa terveystarkastuksen tekijää terveysriskien kartoituksessa ja tuomaan esiin asiakkaan mieltä askarruttavia asioita. Asiakas voi halutessaan tehdä etukäteen myös sähköisen terveystarkastuksen, joka löytyy jamsanterveys.fi nettisivulta. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, asiakas ohjataan tarvittaessa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Lisätietoja / yhteystietoja / tarkempaa tietoa terveyspalveluista http://www.jamsanterveys.fi/

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn