Sairaala

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen Jämsän kaikilla terveysasemilla. Työttömien terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lähete tehdään terveystarkastukseen TE-toimistossa, Työllisyyden kuntakokeilussa tai sosiaalitoimessa. Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen soittamalla ajanvarausnumeroon 020 630 6020 ja jättämällä soittopyynnön terveydenhoitaja Johanna Stevensille tai Merja Saloselle.

Ennen tarkastusta täytetään kyselylomake, joka auttaa terveystarkastuksen tekijää terveysriskien kartoituksessa ja tuomaan esiin asiakkaan mieltä askarruttavia asioita. Asiakas voi halutessaan tehdä etukäteen myös sähköisen terveystarkastuksen, joka löytyy jamsanterveys.fi nettisivulta. Työttömän terveystarkastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa elämänhallintaan ja työkykyyn. Mikäli tarkastuksessa ilmenee lisätutkimusten tai hoidon tarvetta, asiakas ohjataan tarvittaessa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle.

Lisätietoja / yhteystietoja / tarkempaa tietoa terveyspalveluista http://www.jamsanterveys.fi/

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn