Sairaala

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi toukokuussa 2017 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen huolehtia 31.8.2017 mennessä siitä, että Jämsän kaupungin lastensuojelussa on riittävä määrä sosiaalityöntekijöitä. Aluehallintoviraston päätöksessä Jämsän kaupunki velvoitettiin noudattamaan tätä määräystä 200 000 euron uhkasakolla.

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta toimitti selvityksen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrästä aluehallintovirastoon 21.9.2017. 

Aluehallintoviraston ratkaisuna oli, että Jämsän kaupungille ei tuomita  asetettua uhkasakkoa maksettavaksi ja asian käsittely aluehallintovirastossa päättyy. Aluehallintovirasto katsoo, että uhkasakon täytäntöönpanolle ei ole perustetta, koska Jämsän kaupunki on noudattanut aluehallintoviraston 5.5.2017 antamaa määräystä.   

Työntekijöiden puuttuessa Jämsän kaupunki on koko kevään ja kesän ajan ostanut yksityiseltä palveluntuottajalta sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta sosiaalityöntekijöiden työpanosta lastensuojelutehtäviin. 

Aluehallintovirasto katsoi päätöksessään, että määrä on riittävä turvaamaan  lastensuojelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa säädettyjen tehtävien hoitamisen ja että Jämsän kaupungin lastensuojelun tilanne on korjaantunut keväästä.

 

Lisätietoja antaa vs. tulosaluejohtaja Armi Lehtinen, puh. 040 721 3718

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn