Sairaala

 Osana Keski-Suomen sote-uudistuksen rakenneuudistusta tukevaa alueellista valmistelua toteutetaan RAI -arviointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto kaikissa Keski-Suomen kunnissa vuoden 2021 aikana. RAI-järjestelmä toimii työvälineenä ikäihmisten palvelujen, hoidon, laadun ja resurssivaativuuden arvioinnissa sekä seurannassa tuottaen tietoa muun muassa Keski-Suomen maakunnan asiakasrakenteesta, sote-palveluiden laadusta ja toiminnan vaikuttavuudesta. RAI-järjestelmää on tarkoitus laajentaa jatkossa ikäihmisten palveluiden ohella muun muassa mielenterveyden-, vammaishoidon- sekä lasten ja nuorten palveluihin.

-Saamme ajantasaista tietoa esimerkiksi palvelurakenteen kehittämiselle ja siihen, saavatko asiakkaamme tarpeiden mukaisesti tukea, apua ja hoitoa. Lisäksi voimme asettaa tavoitteita vuositasolla, mitä asioita voimme parantaa asiakkaiden hoidossa ja kokonaisuudessaan palveluissamme. RAI on erinomainen mittari kaikessa toiminnassamme, kertoo Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana.

Tiedon hyödyntäminen asiakkaiden arjen suunnittelussa

RAI:n käyttöönotossa yhteistyötä tehdään koko Keski-Suomen voimin. Myös muualla Suomessa tehtyjä alueellisia käyttöönottoja, toimintamalleja ja verkostoja hyödynnetään käyttöönoton onnistumiseksi. 

-Tuemme hoitohenkilöstöä järjestelmän käyttöönotossa ja tiedon hyödyntämisessä asiakkaiden arjen suunnittelussa. Lisäksi sote-ammattilaisten RAI-osaamista ylläpidetään esimerkiksi RAIsoftin järjestämillä verkkokursseilla, sanoo RAI-koordinaattori Mervi Kivistö Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeista.

Kivistöllä on RAI-osaamista jo 20 vuoden ajalta kehittäjän, kouluttajan ja asiantuntijan tehtävistä. Kivistö korostaa asiakkaiden merkitystä:

-Tavoitteena on saada asiakkaiden, ikääntyneiden henkilöiden, ääni entistä paremmin kuuluviin. Esimerkiksi uusimpaan RAI-arviointisisältöön kuullaan ja kirjataan asiakkaan hoidon ja palveluiden tavoitteita sekä mielialaa ja terveydentilaa koskevia tekijöitä. Seuranta-arvioinnissa asiakas antaa arvosanan, miten hyvin hänen ilmaisemat tarpeet ja tavoitteet ovat toteutuneet. Tämä tieto on hoitohenkilöstölle arvokasta.

Vaikuttavuuden seurantaa ja kehittämistä

Nykyisissä RAI-järjestelmää käyttävissä kunnissa on totuttu tekemään arviointeja kotihoidossa ja asumispalveluissa. Laajennus näiden kuntien osalta liittyy pääsääntöisesti järjestelmän käyttöönottoon palvelutarpeen arvioinneissa, omaishoidon tuessa ja asumispalveluihin ohjautumisessa. Tavoitteena on parantaa järjestelmän avulla ikääntyneiden asiakkaiden tuen, palveluiden ja hoidon kohdentumista: oikeat palvelut oikeaan aikaan. RAI-järjestelmä elää hyvin ajassa ja on monipuolisesti hyödynnettävissä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

-Omat kokemukseni järjestelmän hyötyihin perustuvat siihen, ettei RAI ole pelkästään tunnistamisen työväline. Sen avulla voidaan kätevästi kehittää ja seurata vaikuttavuutta. Uskon, että yhdessä saamme järjestelmästä kaiken mahdollisen irti, kuten työvälineen asiakassegmentointiin ja allokointiin, kuvailee Kivistö.

Mikä on RAI?

RAI-arviointi- ja seurantajärjestelmä (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-välineistön sisältöä ylläpitää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto inter-RAI. Suomessa RAI-välineitä valvoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Lue lisää

Lisätietoa

  • Maarit Raappana, palvelujohtaja, ikääntyneiden palvelut, Jyväskylän kaupunki, p. 050 311 9005, maarit.raappana(at)jyvaskyla.fi
  • Mervi Kivistö, RAI-koordinaattori, Keski-Suomen sote-uudistus, p. 050 322 7429, mervi.kivisto(at)jyvaskyla.fi
  • Kaisa Lemmetty, projektipäällikkö, asiakasohjaus, Keski-Suomen sote-uudistus p. 050 598 4973, kaisa.lemmetty(at)jyvaskyla.fi

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn