Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestetään kaupungin asumisyksiköissä Lukkoilantien asunnoissa ja Linnakodissa sekä Kuhmoisissa Päijäläkodissa.

Lukkoilantien asunnot

Lukkoilakoti

Lukkoilantie 5, 42100 Jämsä
Asumisen ohjaajat, puh. 040 680 8787 ja 040 831 4324
Vs. asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Lukkoilantien asunnoilla järjestetään ohjattua ja tuettua asumispalvelua pääasiallisesti kehitysvammaisille henkilöille. Asumisen ohjaajat huolehtivat 1. ja 2. kerroksen asukkaiden asumisen tuesta. Henkilökunta on paikalla klo 7-20. Kolmannen kerroksen asukkaat voivat tarvitessa saada vammaisavustajien tukea arjen toimintoihin. Lukkoilantien asuntojen asukkaaksi hakeudutaan joko asumisyksikön esimiehen tai vammaispalveluohjaajien kautta.

Lukkoilantien asunnoilla on kaikkiaan 19 asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa on viiden asukkaan pienryhmä (ohjattua asumista), ja siellä on myös mahdollisuus lyhytaikaiseen tilapäishoitoon. Toisessa kerroksessa on seitsemän tukiasuntoa (tuettua asumista) ja 3. kerroksessa on seitsemän normaalia vuokra-asuntoa. Talossa on kaikille asukkaille yhteinen monitoimitila sekä saunaosasto. 

Lukkoilantien asuntojen toiminta-ajatuksena on laadukkaan ja asiakaslähtöisen palveluasumisen tuottaminen asiakkaan ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Linnakoti

Asuntola Linnakoti JämsänkoskellaLinnakoti Laaksotie 12, 43200 Jämsänkoski
Asumisen ohjaajat, puh. 040 545 9652 tai 040 712 2510
Vs. asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Linnakoti on tehostettua palveluasumista tarjoava ryhmäkoti. Asumispalvelua järjestetään kehitysvammaisille henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Uudeksi asukkaaksi hakeudutaan asumisyksikön esimiehen tai vammaispalveluohjaajien kautta.

Linnakodissa on 14 asukaspaikkaa vakituiseen asumiseen ja yksi asukaspaikka lyhytaikaiseen tilapäishoitoon. Linnakodin toiminta-ajatuksena on laadukkaan ja asiakaslähtöisen palveluasumisen tuottaminen asiakkaan ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.


Kuhmoisten ryhmäkoti Päijäläkotikuhmoisten asuntola

Vainiontie 8, 17800 Kuhmoinen 
Asumisen ohjaajat puh. 040 730 3122
Vastaava ohjaaja Leena Rauhamäki, puh. 050 408 7235 

Kuhmoisten ryhmäkodissa asuu yhteensä yhdeksän asukasta, joista kuusi asukasta asuu ryhmämuotoisesti ja kolme asukasta ryhmäkodin yhteydessä olevissa omissa yksiöissään.

Toiminta-ajatuksena on tukea, ohjata ja avustaa asukkaita huomioiden heidän yksilöllinen arki, mieleisen toiminnan toteutuminen, itsemääräämisoikeus ja yksilöllinen tuen tarve päätöksenteossa.

Kuhmoisten ryhmäkodissa henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä.

Uudeksi asukkaaksi hakeudutaan joko vammaispalvelupäällikön tai vastaavan ohjaajan kautta.

Asumisen tuki omaan asuntoon

Omissa asunnoissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan asumisen tuen palveluja Jämsän kaupungin vammaisavustajien tai ostopalveluna järjestettävinä tuki- ja ohjauskäynteinä.

Asumispalvelut ostopalveluna

Asumispalveluita ostetaan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Asumiseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluohjaajiin.

Vammaispalveluohjaaja Anne Kollanen, puh. 0400 639 140
Vammaispalveluohjaaja Marjaana Kuitunen, puh. 040 150 8307

Asumispalveluita voidaan järjestää myös palvelusetelillä. Palveluntuottajan tulee olla hyväksytty palvelusetelituottajaksi ja oltava Jämsän kaupungin palvelusetelirekisterissä.

Palveluseteli

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn