Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten asumista järjestetään kaupungin asumisyksiköissä Lukkoilantien asunnoissa ja Linnakodissa sekä Kuhmoisissa Päijäläkodissa.

Lukkoilantien asunnot

Lukkoilakoti

Lukkoilantie 5, 42100 Jämsä
Asumisen ohjaajat, puh. 040 680 8787 ja 040 831 4324
Asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Lukkoilantien asunnot valmistuivat 01.05.2016. Talossa on kaikkiaan 19 asuntoa. Ensimmäisessä kerroksessa on viiden asukkaan pienryhmä (ohjattua asumista), ja siellä on myös mahdollisuus lyhytaikaiseen tilapäishoitoon. Toisessa
kerroksessa on seitsemän tukiasuntoa (tuettua asumista) ja 3. kerroksessa on seitsemän normaalia vuokra-asuntoa.
Talossa on kaikille asukkaille yhteinen monitoimitila sekä saunaosasto. 

Lukkoilantielle muuttavat asukkaat osallistuivat talon suunnitteluun yhteiskehittelyn kautta jo talon suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Asukkaille järjestettiin muuttovalmennusta, jossa he pystyivät vaikuttamaan talon tuleviin toimintatapoihin ja tutustuivat toisiinsa ennen varsinaista muuttoa. Muuttovalmennuksessa huomioitiin myös asukkaiden läheiset ja omaiset. Myös henkilökunnalle oli oma koulutusprosessi. 

Lukkoilantien asunnoissa järjestetään ohjattua ja tuettua asumista pääasiallisesti kehitysvammaisille henkilöille. Asumisen ohjaajat huolehtivat 1. ja 2. kerroksen asukkaiden asumisen tuesta. Henkilökunta on paikalla klo 7–20. Tarvittaessa 3. kerroksen asukkaat voivat saada vammaisavustajien tukea arjen toimintoihinsa; tuen tarve arvioidaan yksilöllisesti palvelusuunnitelmissa. Asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnoissa.

Lukkoilantien asuntojen asukkaaksi hakeudutaan joko asumisyksikön esimiehen tai vammaispalveluohjaajien kautta.

Lamminhovin asuntolan toiminta loppui 30.04.2016 ja Lamminhovin asukkaat muuttivat Lukkoilantien asunnoille. Lamminhovi osallistui Kehitysvammaliiton Alli-valmennusohjelmaan 2002–2004.

Linnakoti

Asuntola Linnakoti JämsänkoskellaLinnakoti Laaksotie 12, 43200 Jämsänkoski
Asumisen ohjaajat, puh. 040 545 9652 tai 040 712 2510
Vs. asumisyksikön esimies Anu Lukander, puh. 040 734 3730

Linnakoti on autettu asuntola. Eniten apua tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt asuvat autetussa asumisessa, jossa henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Uudeksi asukkaaksi hakeudutaan joko asumisyksikön esimiehen tai vammaispalveluohjaajien kautta.

Linnakodissa asuu 14 asukasta, myös lyhytaikainen tilapäishoito ja lomajaksot ovat mahdollisia. Linnakodin perustehtävä on asumista tukevien palveluiden toteuttaminen kehitysvammaisille henkilöille jokaisen yksilölliset lähtökohdat huomioiden ja asukkaiden itsemääräämisoikeutta tukien. Asukkaat käyvät työ- ja päivätoiminnoissa jokaisen asukkaan yksilöllisten suunnitelmien mukaan.

Linnakoti on osallistunut Kehitysvammaliiton Alli-valmennusohjelmaan  vuosina 2002–2004 ja 2007–2008 sekä Bertta-vertailukehittämisen ohjelmaan 2004–2005.

Kuhmoisten ryhmäkoti Päijäläkotikuhmoisten asuntola

Vainiontie 8, 17800 Kuhmoinen 
Asumisen ohjaajat puh. 040 730 3122
Vastaava ohjaaja Leena Rauhamäki, puh. 050 408 7235 

Kuhmoisten ryhmäkodissa asuu yhteensä yhdeksän asukasta, joista kuusi asukasta asuu ryhmämuotoisesti ja kolme asukasta ryhmäkodin yhteydessä olevissa omissa yksiöissään.

Toiminta-ajatuksena on tukea, ohjata ja avustaa asukkaita huomioiden heidän yksilöllinen arki, mieleisen toiminnan toteutuminen, itsemääräämisoikeus ja yksilöllinen tuen tarve päätöksenteossa.

Kuhmoisten ryhmäkodissa henkilökunta on paikalla kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä.

Uudeksi asukkaaksi hakeudutaan joko vammaispalvelupäällikön tai vastaavan ohjaajan kautta.

Asumisen tuki omaan asuntoon

Omissa asunnoissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan asumisen tuen palveluja Jämsän kaupungin vammaisavustajien tai ostopalveluna järjestettävinä tuki- ja ohjauskäynteinä.

Asumispalvelut ostopalveluna

Asumispalveluita ostetaan lisäksi yksityisiltä palveluntuottajilta, muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä. Asumiseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä vammaispalveluohjaajiin.

Vammaispalveluohjaaja Ulla Lahti, puh. 0400 639 140
Vammaispalveluohjaaja Marjaana Kuitunen, puh. 040 150 8307

Asumispalveluita voidaan järjestää myös palvelusetelillä. Palveluntuottajan tulee olla hyväksytty palvelusetelituottajaksi ja oltava Jämsän kaupungin palvelusetelirekisterissä.

Palveluseteli

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn