Vammaispalvelut

Tiedote vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun työnantajille koronatilanteessa

Tiedote sisältää koronatilanteen kysymyksiä ja vastauksia, liittyen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen.

LUE TIEDOTE LÄPI HUOLELLISESTI!

Yleinen ohjeistus koronavirusepidemian aikana toteutettavasta henkilökohtaisesta avusta:

Asiakkaiden välttämättömästä ruokahuollosta, hygieniasta ja lääkehoidollisista toimenpiteistä huolehditaan (mm. kauppa-apu, ruoanvalmistus, apteekki- ja viranomaisasiat). Poikkeuksellisesti asioinnit hoidetaan asiakkaan puolesta. Riskiryhmiin kuuluvat ja yli 70 vuotiaat asiakkaamme eivät lähde mukaan kodin ulkopuolisille asioille (valtioneuvoston määräyksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan). Haluamme osaltamme suojella riskiryhmiin kuuluvia asiakkaitamme ja noudattaa valtioneuvoston 16.3.2020 antamaa määräystä. Harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvän henkilökohtaisen avun keskeytämme toistaiseksi. Ulkoileminen on mahdollista, jos pystytään huolehtimaan siitä, että lähikontakteja ei synny muihin ihmisiin.

1. Tarvitseeko avustajan toimittaa sairauslomatodistus?

Jämsän kaupunki ei koronaepidemian aikana edellytä, että avustajan sairauslomasta toimitetaan lääkärintodistus, jos kyseessä on hengitystieinfektio. Avustaja voi ilmoittaa työnantajalle sairaudestaan omalla ilmoituksellaan, kuten viranomaiset ovat suositelleet. Omaan ilmoitukseen perustuen henkilökohtainen avustaja voi olla työnantajan myöntämällä luvalla pois 7 kalenteripäivää ja yksi oireeton päivä ennen töihin tuloa, jos kyseessä on hengitystieinfektio. Voimassa 13.4.2020 asti, ellei toisin todeta. Muissa sairauksissa tarvitaan edelleen sairaslomatodistus. Työnantaja ilmoittaa sairauslomasta tavalliseen tapaan palkanlaskentaan (kts. ohjeistus liitteenä olevasta työtunti-ilmoituksesta).

2. Mikä on palkka oman tai lapsen sairastumisen ja sairastumisepäilyn tai karanteenin aikana?

Jos työntekijä on määrätty olemaan poissa työpaikalta sairastumisen tai sairastumisepäilyn vuoksi, työnantaja maksaa palkan samoin perustein kuin sairasloman ajalta. Heta-liittoon kuuluvan työnantajan avustajalla on oikeus jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta tai vammaista lasta tämän äkillisen sairastumisen vuoksi. Palkallinen poissaolo voi olla korkeintaan kolme työpäivää. Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien avustajilla ei ole oikeutta hoitaa palkallisesti sairasta lasta kotona. Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty karanteeniin (tartuntatautilaki 60 §) koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin eikä huoltaja voi siksi tehdä työtä. Lisätietoja tartuntatautipäivärahasta löytyy Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

3. Miten toimitaan, kun palveluasumisyksikössä on yksi vaikeavammainen työnantaja ja koko yksikkö on karanteenissa? Yksikköön ei päästetä ulkopuolisia henkilöitä. Maksetaanko työntekijälle palkkaa, vaikka hän ei pääse tekemään työtään?

Työsopimuslain mukaan työntekijälle tulee tällaisessa tilanteessa maksaa täysi palkka, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Tässä tapauksessa työnantajan pitäisi myös lomauttaa työntekijä (ks. kohta 5)

4. Henkilökohtainen avustaja ilmoittaa työnantajalle, että saattaa olla mahdollista, että hän on altistunut koronavirukselle. Avustajalla ei ole mitään oireita. Työnantaja peruu avustusvuoron. Saako avustaja työvuoron ajalta palkkaa?

Jos työntekijän lähipiirissä on koronavirukseen sairastunut henkilö tai asiaa selvitetään, työnantaja saattaa harkita työvuoron perumista tällä perusteella. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee maksaa työntekijälle täysi palkka, jos työntekijä on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Asiasta voidaan sopia toisin. Työntekijän palkkaoikeus kestää enintään 14 vuorokautta, jos kyse on esimerkiksi tulipalosta, poikkeuksellisesta luonnontapahtumasta tai näiden kaltaisesta yllätyksellisestä tapahtumasta.

Jos työntekijällä ei ole todettu koronavirustartuntaa, hän ei ole karanteenissa ja hänellä olisi mahdollisuus saapua työvuorolleen, olisi palkkaa ennemmin maksettava. Palkanmaksuvelvollisuuden kestoon vaikuttaa se, onko kyse esimerkiksi tulipaloon verrattavissa olevasta, yllättävästä epidemiasta. Tilanteen eteneminen ja yllätyksellisyys siis voi vaikuttaa siihen, kuinka pitkään työntekijälle maksettaisiin palkkaa. Jos koronavirus leviää Suomessa nopeasti ja laajemmin, se on kuitenkin myös työoikeuden kannalta uusi tilanne.

5. Miten toimitaan lomautusten kanssa?

Jämsän kaupungin Henkilökohtaisen avun oppaassa henkilökohtaisten avustajien työnantajille annetaan ohjeet lomautuksesta: Lomautuksesta tulee ilmoittaa avustajalle henkilökohtaisesti kirjallisella lomautusilmoituksella vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ennen lomautusilmoituksen antamista työntekijää on kuultava. Jos lomautusta ei voi ennakoida (esim. työnantajan äkillinen sairaalahoito tai työnantajan asuinyksikkö kieltää ulkopuolisten käynnit), työntekijällä on työvuoroluetteloon merkittyjen työvuorojen perusteella oikeus saada peruspalkkansa ilman työaikalisiä, kuitenkin enintään 14 päivän ajalta. Lomautuksesta on ilmoitettava palkanlaskentaan tuntilistojen palauttamisen yhteydessä. Koronavirusepidemiatilanne voi aiheuttaa tilanteita, joissa lomautusta ei voi ennakoida ja työvuoro joudutaan peruuttamaan ilman ennakkoon tehtyä lomautusilmoitusta. Lomautuksen ajalta työntekijä hakee työttömyyskassalta tai Kelalta korvausta. Lisätietoja lomautuksesta omasta työttömyyskassasta tai Kelan verkkosivuilta (kela.fi).

6. Miten toimitaan, jos avustajalla on jouduttu teettämään ylitöitä?

Jos koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on avustajalla jouduttu teettämään ylitöitä, tunteja on ensisijaisesti pyrittävä tasaamaan avustajan työvuorojakson ajalle. Jos muita työntekijöitä ei ole löytynyt, ylityön teettäminen on ollut välttämätöntä ja ylityökorvauksen maksamisen muut ehdot täyttyvät, työnantaja voi hakea ylityökorvauksia maksettavaksi. Hakemus tehdään omalle sosiaalityöntekijälle, ja hakemuksen liitteenä on esitettävä työaikakirjanpidon tiedot, joista ilmenevät ylityökorvauksen maksamisen perusteet.

7. Voiko omainen/läheinen toimia avustajana?

Myös vammaispalvelulaissa tarkoitettu työnantajan omainen (ei kuitenkaan toimeksiantosuhteessa oleva omaishoitaja) voi toimia poikkeustilanteessa avustajana, jos avustajaa ei muulla tavoin ole saatavissa. Työnantaja tekee omaisen kanssa työsopimuksen, jonka toimittaa palkanlaskentaan. Sosiaalityöntekijä tekee tästä tarvittaessa päätöksen jälkikäteen. Tämä käytäntö on voimassa 31.5.2020 saakka, ellei toisin todeta.

8. Jos avustaja sairastuu, mistä saan sijaisen?

Avustajan sairastuessa henkilökohtainen apu voidaan järjestää palvelusetelin kautta. Ole yhteydessä sosiaalityöntekijään. Myös omainen/läheinen voi toimia poikkeustilanteessa henkilökohtaisena avustajana (ks. kohta 7).

9. Avustaja on sairaana, ja tuntilistat pitäisi palauttaa tänään. Työnantaja ei pysty ilman avustajaa täyttämään, tulostamaan ja allekirjoittamaan tuntilistoja. Työntekijä ei halua mennä altistamaan työnantajaa, mutta tarvitsee palkan. Riittävätkö työntekijän allekirjoituksilla varustetut tuntilistat?

Jos työnantajalta ei ole mahdollista saada vahvistusta sähköpostilla, työntekijän allekirjoitukset riittävät. Vahvistus työnantajalta pyydetään puhelimitse ennen palkanmaksua. Tunti-ilmoituksen mukana on ilmoitettava puhelinnumero, josta työnantajan tavoittaa.

10. Miten avustajat suojautuvat, jos vaikeavammainen avustettava henkilö sairastuu?

Koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Ensisijaisesti pitää huolehtia hyvästä käsihygieniasta. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Työnantaja on vastuussa työsuojelusta. Työnantajan kannattaa varautua suojavälineiden hankkimiseen ja näiden käyttämiseen.

OHJEITA PÄIVITETÄÄN TILANTEEN MUKAAN.


Jämsä 24.3.2020

sosiaalityöntekijä Saija Reijo
Jämsän vammaispalvelut
puh. 040 641 1997, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.                                 

sosiaalityöntekijä  Päivi Kuusela
Jämsän vammaispalvelut
puh. 040 524 7388, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

palkkasihteeri Kati Merisalo
palkanhallinto
p. 040 573 3088, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Katso myös Vammaispalvelut ja tukitoimet/henkilökohtainen apu

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn