Lampaat

Jämsän kaupungin vanhuspalvelujen tulosalue järjestää Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueella monipuolisia vanhusten avo- ja laitoshoidon palveluita. 

Jämsässä toimii kaupunginhallituksen asettama
Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta.

Vanhusten palveluiden strategia

Vanhusten palvelujen strategian lähtökohtana on, että jokaiselle ikäihmiselle turvataan arvokas vanhuus ja hyvä kohtelu asuin- tai hoitopaikasta riippumatta. Perustuslain (25 §) mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen sekä oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Ihmisarvoinen vanhuus edellyttää tietoisia arvovalintoja, jotka on konkretisoitava toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa palvelujen määrällisiksi ja laadullisiksi tavoitteiksi. Keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita ovat

  • itsemääräämisoikeus
  • voimavaralähtöisyys
  • oikeudenmukaisuus
  • osallisuus
  • yksilöllisyys
  • turvallisuus
  • yhteisöllisyys

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteistoiminta-alueelle on laadittu ajantasainen vanhusten palvelujen strategia, jonka valtuustot ovat hyväksyneet (Tuula Liehu 2009). Strategia perustuu kattavaan palvelujen ja väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytilan ja tulevaisuuden analyysiin. Strategiassa määritellään tahtotila eli visio ja strategiset linjaukset ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen turvaamiseksi niin, että painopiste on lähipalveluissa.

Uudessa valtakunnallisessa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksessa (STM 2008:3) painotetaan entistä enemmän iäkkäiden kotona selviytymisen tukemista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Palvelurakenteelle annetaan uusia suosituksia, joissa korostuu laitoshoidon vähentäminen merkittävästi nykyisestä sekä tehostetun palveluasumisen ja omaishoidon lisääminen merkittävästi.

Hyvinvointitori

Hyvinvointitori on keskitetty ikäihmisten palveluneuvonta. Siellä kerrotaan tarjolla olevista vaihtoehdoista ja avustetaan palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajempaa palveluntarpeen kartoitusta, Hyvinvointitori järjestää palveluohjaajan kotikäynnin. Palveluohjaus on asiakkaalle maksutonta. 

Voit olla myös yhteydessä Hyvinvointitorille, mikäli sinulla on herännyt huoli läheisestäsi. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Hyvinvointitori
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Puh. 050 570 0446
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kotihoidon palveluiden piirissä jo olevat asiakkaat voivat tarpeen mukaan olla yhteydessä omaan kotihoidon yksikköönsä. Yhteystiedot kohdassa kotihoito.

Palvelujen maksut ja taksat (pdf)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)
Lisätietoa iäkkään henkilön ohjaamisesta palvelujen piiriin löytyy täältä.

Yhteystiedot                                                             

Jämsän Terveys Oy
Palvelujohtaja Sisko Tiirinen
Puh. 040 712 2613
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palvelupäällikkö Elina Koivumäki
Puh. 040 144 8146
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Laskutus Jämsän toimipisteiden osalta:
Toimistosihteeri Tarja Neuvonen
Puh. 040 357 8306
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsän kaupunki
Vanhuspalvelujohtaja Mai-Stiina Lampinen
Puh. 040 775 0347
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Toimistosihteeri Sari Niemi
Puh. 040 622 6958
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

ikkuna

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn