Lampaat

Ohjeita vanhuspalvelujen omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksesta 11.5.2020

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen ja sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Vanhusten omaishoidon tuen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaat henkilöt ja alle 65-vuotiaat muistisairaat henkilöt. Omaishoidon tuen myöntämisen ja maksettavien omaishoidon tukipalkkioiden perusteena on hoidettavan hoidon sitovuus ja vaativuus.

Hakemuksia saa omaishoidon ohjaajalta, vanhuspalveluiden toimintayksiköistä ja netistä tulostamalla. Hakemukset palautetaan omaishoidon ohjaajalle. Omaishoidon ohjaaja tekee omaishoidon kokonaistilanteen selvittämiseksi jokaisen omaishoidon tukea hakeneen asiakkaan luo kotikäynnin. Vanhuspalvelujen tulosalueella vanhuspalvelujohtaja tekee omaishoidon tuen viranhaltijapäätökset omaishoidon ohjaajan esityksen ja SAP (selvitä-arvioi-palveluohjaa) –ryhmän päätöksen jälkeen.

Myöntämisperusteet

Tulostettavat lomakkeet

Yhteystiedot
Omaishoidon ohjaaja, puh. 050 560 7776
Sairaalantie 11, 42100 Jämsä

kissat 

                                    

                                                         

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn