Lampaat

Artikkelin hakemisto

Veteraanien palvelut on tarkoitettu henkilöille, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus.

Mistä voi tarkistaa, onko tunnus?

Tarkistakaa ensin, löytyykö sotilaspassi. Sotilaspassissa on leima tunnuksen myöntämisestä. Naisilla on todistus myönnetystä rintamapalvelustunnuksesta, jonka on myöntänyt Veteraanitunnuslautakunta. Jos henkilöllä on kuvallinen Kela-kortti ja sen kääntöpuolelle on merkitty iso R-kirjain, on se merkkinä tunnuksen olemassaolosta.

Jos näitä asiapapereita ei ole, rintamasotilastunnuksen olemassa olon voi varmistaa Puolustusvoimien aluetoimistoista, rintamapalvelustunnuksen puolustusministeriöstä ja rintamatunnuksen sekä ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksen Kansallisarkiston Sörnäisen toimipisteestä.

Opas: Veteraanien palvelut Jämsän kaupungissa (pdf) Päivitetään
Lomake:  Hakemus veteraanikuntoutukseen (pdf)

Veteraanien hammashuolto

Veteraanit saavat julkisesta hammashuollosta hampaiden tarkastuksen ja proteeseihin liittyvät kliiniset työt korvauksetta.

Yksityisen hammashuollon palveluista korvataan Kelasta. Korvauksen yksityislääkärin ja yksityisen hammaslääkärin perimistä palkkioista sekä tutkimuksen ja hoidon kuluista saa yleensä jo hoitopaikassa. Jos korvausta lääkärin vastaanotolla käynnistä ei jo ole huomioitu, voi korvauksen hakea itse Kelasta.

Ajanvaraus:
Puh. 020 630 6010
ma, ti, ke, pe klo 8–15
to klo 8-17.30
Ajanvaraus palvelee koululaisten kesäloma-aikana klo 8-15.


Veteraanien kuntoutuspalvelut

Veteraanikuntoutusta järjestetään sekä valtion että Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan varoin. Kuntoutukseen on oikeutettu vähintään kerran vuodessa veteraani, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelu- tai rintamatunnus.

Laitoskuntoutus voi tapahtua kuntoutuslaitoksessa tai terveyskeskussairaalassa. Avokuntoutus voi olla fysioterapiaa, hierontaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa tai sopeutumisvalmennusta. Se voi olla myös päiväkuntoutusta, joka voi tapahtua mm. Lukkoilakodissa, Linnakartanossa tai Kuhmoisten terveyskeskussairaalassa. Lisäksi erittäin huonokuntoisille veteraaneille järjestetään valtion varoin kotona asumista tukevaa kuntouttavaa toimintaa.

Kuntoutukseen voi hakea ympäri vuoden. Hakemuslomakkeita saa terveyskeskuksen vastaanotoilta. Hakemukseen tulee liittää lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma hakijan terveydentilasta.

Veteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen samanaikaisesti puolisonsa kanssa. Mukaan lähtevä puoliso tarvitsee hakemuksen ja kuntoutussuunnitelman. Kuntoutusta voi hakea myös henkilö, joka asuu palvelu-, hoito- tai hoivakodissa. Päätös pitkäaikaishoidosta ei poista oikeutta kuntoutukseen.

Kuntoutushakemus ja kuntoutussuunnitelma toimitetaan Veteraanikuntoutustyöryhmälle, Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä. Kuntoutuspäätöksen tekee hallintoylilääkäri.


Puolison oikeus avokuntoutukseen

Jos veteraani ei kykene terveydentilansa takia laitoskuntoutukseen, voi puoliso saada avokuntoutusta Jämsän kaupungin määrärahoin. Hakemusmenettely on sama kuin veteraanien kuntoutuspalveluissa.


Jalkojenhoito

Veteraanit voivat saada ilman lääkärin lähetettä jalkojenhoitoa kaksi kertaa vuodessa seuraavilta jalkojenhoitajilta:

Jämsän Terveys Oy
jalkaterapeutin vastaanotto, puh. 0400 170 559

Jämsä ja Kuhmoinen
Niina Jahkola, puh. 050 304 1416
Riikka Hautaniemi, puh. 040 962 6929

Veteraani pääsee jalkojenhoitoon esittämällä veteraanitunnuksensa. Lääkärin määräyksellä jalkojenhoidon määrää voidaan lisätä enintään 6 kertaan vuodessa.


Matkakorvaukset veteraanikuntoutukseen

Valtion määrärahasta maksettava kuntoutuksesta ei veteraanilta tai hänen puolisoltaan peritä omavastuuosuutta.

Kela maksaa kuntoutettavalle rintamaveteraanille ja hänen kanssaan kuntoutuksessa olleelle aviopuolisolle matkasta aiheutuneet tarpeelliset matkakustannukset kokonaisuudessaan siihen kuntoutuslaitokseen, jossa he ovat olleet kuntoutuksessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön antaman todistuksen matkakorvausta varten saa omalta terveysasemalta.

Lisätietoja veteraanikuntoutuksesta
Veteraanikuntoutustyöryhmä:
Hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, puh. 040 617 5215
Toimistosihteeri Sari Niemi, puh. 040 622 6958
Palveluohjaaja 040 507 9572


Terveyspalvelujen asiakasmaksut

Veteraanilta ei peritä:
- terveyskeskuksen vuosimaksua
- päivystyskäyntimaksua
- erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksua mm. Jokilaakson sairaalan poliklinikalla
- käyntimaksua jalkahoidossa

Myös veteraanin ja aviopuolison kuntoutussuunnitelmat / lääkärinlausunnot veteraanikuntoutusta varten ovat maksuttomia.
Lisätietoja asiakasmaksuista toimistosihteeri Sari Niemeltä, puh. 040 622 6958


Muut palvelut

  • Jämsän kaupunki on jakanut vuosittain alueen veteraanijärjestöille avustuksen.
  • Maksuttomat uimahallikäynnit 2 kertaa viikossa.
  • Muut Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan vanhuspalvelut ovat veteraanien ja heidän puolisoidensa käytettävissä.
  • Sotaveteraanien ja sotainvalidien kotona asumista tukevista palveluseteliasioista voit lukea täältä

Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta

Kaupunginhallitus on asettanut Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta, jonka toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi.

Neuvottelukunnan jäsenet ja pöytäkirjat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn