Puolukat

Artikkelin hakemisto

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määrittelyille ympäristöä kuormittaville toiminnoille luvan kunnan ympäristölautakunnalta tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY -keskus). Eräistä ympäristöön vaikuttavista toiminnoista tulee tehdä ilmoitus viranomaisen ratkaistavaksi. Myönnetyssä luvassa tai ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan toiminnalle asettaa ehtoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja:
Jämsän kaupungin ympäristötoimi
Koskentie 11, 42100 Jämsä
ympäristöpäällikkö Piia Koski, puh. 0400 243 351

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn