Puolukat

Artikkelin hakemisto

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain 28 § mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan.

Tarkemmin ympäristöluvan vaativat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) 1 § (www.finlex.fi). Ympäristönlupa on lisäksi oltava

  1. toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain 1 luvun 19 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta, 
  2. jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua vesilain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetun uoman tai altaan pilaantumista, 
  3. toimintaan, josta saattaa aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, 
  4. jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, 
  5. Suomen aluevesillä tapahtuvaan öljyn tai kaasun etsintäporaukseen ja esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun niihin liittyvään toimintaan.

Ympäristölupapäätöksessä voidaan antaa ohjeita ja määräyksiä muun muassa ilmaan kohdistuvien päästöjen vähentämisestä, jätteiden käsittelystä ja meluntorjunnasta.

Pienempien yritysten ja toimintojen ympäristöluvat käsitellään Jämsän kaupungin ympäristölautakunnassa, suurten laitosten luvat käsittelee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI). Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Ympäristölupahakemus tulee toimittaa 3 kappaleena osoitteella Jämsän ympäristönsuojelutoimistoon osoitteella Jämsän kaupunki, ympäristötoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn