Puolukat

Artikkelin hakemisto

Laiturin rakentaminen

Myös tavallista suuremman laiturin rakentaminen saattaa vaatia luvan tai ainakin ilmoituksen. Rannan omistajalla on vesilain 1 luvun 28 §:n mukaan oikeus rakentaa yksityistä tarvettaan varten laituri, joka voi ulottua toisenkin omistamalle vesialueelle. Laiturin rakentamista suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

  • laiturin rakentamisella ei saa aiheuttaa haittaa kalastukselle, vesiluonnolle tai luonnon kauneudelle.
  • rantaan päättyvä tie tai venevalkamarasite ei sinällään oikeuta tekemään laituria.
  • yleiseen käyttöön tehtävä laituri vaatii aina aluehallintoviraston luvan.
  • suurehkoihin laitureihin tarvitaan niin ikään kunnalta toimenpidelupa.
  • lupa tarvitaan myös, jos laiturista aiheutuu haittoja, joita ei ole etukäteen pystytty sopimaan naapurien kanssa.
  • kelluva laituri on suositeltava, sillä se ei juurikaan heikennä veden vaihtumista. Kelluva laituri on käyttökelpoinen myös vesistöissä, joissa vedenpinnan korkeuden vaihtelut ovat suuret.
  • vältä riitatapauksia keskustelemalla laiturinrakennusaikeistasi etukäteen naapurien ja osakaskunnan kanssa.
  • varmista lupa-asiat. Varsinkin suurehkon laiturin, aallonmurtajan tai muun ns. vesirajalaitteen rakentamiseksi saatetaan edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaista toimenpidelupaa tai -ilmoitusta sekä vesilain mukaista lupaa.

Tee tarvittaessa ilmoitus vesirakennustyöstä alueelliselle ELY -keskukselle.

Lomakkeet

  • Lomakkeen ilmoitusta varten saa ympäristötoimesta os. Koskentie 11, 42100 Jämsä 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn