Puolukat

Artikkelin hakemisto

Jätteen sijoittaminen maaperään ja maan pinnalle

Jämsän kaupungin jätehuoltomääräysten mukaan maaperään tai maan pinnalle saa sijoittaa vain vähäisiä määriä paikan päällä syntynyttä puutarhajätettä, olkia ja hakkuutähteitä. Jätehuoltomääräyksistä voidaan yksittäistapauksissa poiketa yhdyskuntatoimen johtajan suostumuksella, esimerkiksi käytettäessä tuhkaa, betonia, tiiltä tai asfalttimursketta korvaamaan maa-aineksia.

Lomakkeet

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn