Puolukat

Artikkelin hakemisto

Koeluonteinen toiminta

Koeluonteisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus, viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista, sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan luvan. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Koeluonteista toimintaa voi olla siten olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena.

Koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen voi tehdä ympäristöhallinnon lomakkeella tai vapaamuotoisesti noudattaen mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) on koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta säädetty.

Jos koeluonteisesta toiminnasta voi ennalta arvioiden aiheutua vesistön tai pienen uoman pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, tulee toimintaan hakea ympäristölupa.

Ilmoitus toimitetaan Jämsän kaupungin ympäristötoimeen osoitteella
Jämsän kaupunki, ympäristöntoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn