Puolukat

Artikkelin hakemisto

Maa-ainesten ottolupa

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa lukuun ottamatta pienimuotoista kotitarveottoa, josta siitäkin on tehtävä ilmoitus Jämsän kaupungin valvontatoimeen. Ottaminen on aina (myös kotitarpeeseen otettaessa) tehtävä niin, että vaikutukset luontoon ja maisemakuvaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Aluetta on hyödynnettävä säästeliäästi ja taloudellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Maa-ainesten ottoluvista päättää ympäristölautakunta. Päätöksen käsittelyaika lautakunnassa on n. 3-6 kk, johon sisältyy valmistelu, kuulutukset, mahdolliset kuulemiset ja lausuntopyynnöt sekä tarkastukset.

Lupahakemus toimitetaan 4 kappaleena rakennusvalvonnan toimistoon tai osoitteella Jämsän kaupunki, Valvontatoimi, Koskentie 11, 42100 Jämsä.

Lomakkeet

Maksut

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn