Kehittyvä Jämsä

Yritysten toimintaympäristöä vahvistamalla saavutetaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen monien mahdollisuuksien Jämsä.

Kehittyvä Jämsä

Yritysten toimintaympäristöä vahvistamalla saavutetaan elinvoimainen ja kilpailukykyinen monien mahdollisuuksien Jämsä.

Kasvua ja kehitystä monella saralla

Yrittäjyyden ja elinvoiman kehittämisen painopisteet

Mitä meillä Jämsässä tarkoittaa yritysten toimintaedellytysten tukeminen? Se on jaettu kolmeen tavoitteeseen: yrittäjän kaupunki, yhteistyöstä kasvua, osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen.