Himoksen matkailukeskuksen jätevirtojen selvitys- ja kehittämishanke

Tietoja hankkeesta:

Tavoitteet/toimenpiteet:

Himoksen matkailukeskuksessa vierailee vuosittain satoja tuhansia matkailijoita. Suuret matkailijamäärät tuotavat mukanaan myös kasvavat jätevuoret.  Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää mitä voidaan tehdä Himoksen matkailukeskuksessa syntyvän jätteen määrän pienentämiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa polttoon ajettavan jätteen ja loppusijoitettavan jätteen mahdollisimman pientä määrää.

Toisena tavoitteena on toteuttaa Jämsän kaupungin strategiaa, vastata kestävän matkailun tavoitteisiin ja vastata uudistuvan jätelainsäädännön vaatimuksiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessa laaditaan Jämsän kaupungin ympäristöohjelma, jossa kuvataan mitkä ovat Jämsän kaupungin tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi ja kestävän matkailun kehittämiseksi. Ympäristöohjelman ja jätehuollon nykyselvityksen pohjalta laaditaan roadmap jätehuoltojärjestelmän kehittämiseksi ja käynnistetään toimenpiteet sen toteuttamiseksi.