ELY-keskuksen tuet

Keski-Suomessa erityisiä painopistealoja yritysrahoituksessa ovat digi-, osaamis- ja biotalous ja niiden kautta syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistäminen.

Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta voidaan rahoittaa vain sellaisia pk-yritysten kehittämishankkeita, jotka edistävät ohjelman erityistavoitteiden toteutumista. Erityispainopiste on vähähiilisyyttä edistävät yritysten investointi- ja kehittämishankkeet, jotka liittyvät esim. uusiutuvan energian ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tai palveluiden kehittämiseen. Tukea kohdennetaan erityisesti pk-yritysten kasvua ja uudistumista sekä kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin. Tuotekehityshankkeilla tulee olla uutuusarvoa kyseessä olevan toimialan näkökulmasta.

Rahoittajan yhteyshenkilöt yritysten kehittämisavustuksissa:

Juho Wuorinen
rahoitusasiantuntija
puh. +358 50 380 6808
juho.wuorinen@ely-keskus.fi

Juha Tentke
rahoitusasiantuntija
puh. +358 50 380 6798
juha.tentke@ely-keskus.fi

Rahoittajan yhteyshenkilöt maaseuturahoitukseen liittyen:

Panu Kässi
0295 024 567
panu.kassi@ely-keskus.fi

Materiaali rahoitusinfosta 3.12.2020

ELY-Keskuksen kehittämisvälineet -Kehittämisen ja kasvun rahoitus (pdf/0,5 MB)
Jukka Keinänen, Keski-Suomen ELY-keskus
Yritysrahoitus maaseuturahastosta (pdf/0,7 MB)
Panu Kässi, Keski-Suomen ELY-keskus