Leader-rahoitus Vesuri-ryhmä ry:stä

Suomesta on 95 % maaseutua. Yritys voi olla aloittava tai toimiva maaseudulla oleva yritys. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon.

Leader-rahoituksen kautta voi saada tukea yrityksen perustamiseen, kone- ja laiteinvestointeihin tai yritysryhmää koskeviin kehittämiskokonaisuuksiin.

Rahoittajan yhteyshenkilöt maaseuturahoitukseen liittyen:

Raisa Saarilahti-Kulju
toiminnanjohtaja
050 324 1144
toimisto@vesuri-ryhma.fi