kehittaminen 1663x333

Jämsän kaupungin elinvoiman rakentamisessa elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet tulevat olemaan erittäin tärkeässä roolissa. 

Tällä sivulla on esitelty elinvoimatoimialan käynnissä olevat hankkeet:

Jämsä sydän punainen kierretty Jämsä Tehdas

Jämsä sydän punainen kierretty Yritysvelho-hanke

Jämsä sydän punainen kierretty Osaava Jämsä 2 -hanke

Jämsä sydän punainen kierretty Aistipolku-hanke


Jämsä Tehdas - yhteisöllinen etätyötila

Jämsä Tehdas - Yhteisöllinen työn, oppimisen ja verkottumisen keskus - HUB - kehittämishanke

Toteutusaika: 1.1.2021-31.12.2022

Rahoittaja:Keski-Suomen liitto

Tavoitteet/toimenpiteet:

Jämsä Tehdas on osaamisen, verkottumisen, oppimisen ja työntekemisen keskus. Se yhdistää yritysten, oppilaitosten ja julkisen sektorin toimijat. Jämsä Tehdas on fyysinen ympäristö niin satunnaiseen työtilatarpeeseen kuin pidempiaikaiseen työskentelyyn. Jämsä Tehdas edistää yrittäjyyttä, verkostoitumista ja innovaatiotoimintaa. Se tarjoaa yhteisöllisen työskentely-ympäristön sekä tukee organisaatioiden välisen yhteistyön syntymistä, tiedon jakamista ja oppimista. Jämsä Tehdas toimii matalankynnyksen kohtaamispaikkana yrittäjille, etätyöntekijöille sekä julkisen sektorin ja yrityskehittäjien toimijoille.

Jämsä Tehdas on toiminta-alusta, jossa yritykset, oppilaitokset ja julkiset yritystoimijat työskentelevät rinnakkain ja yhdessä.

  1. Rakennetaan Jämsä Tehtaan konsepti, luodaan markkinoinnin kautta perustunnettavuus sekä kontaktoidaan yrityksiä ja sitoutetaan kumppaneita, kuten oppilaitoksia ja mahdollisia investoreja mukaan toimintaan.
  2. Kehitetään Jämsä Tehtaan yhteyteen tulevaisuuden muita jakamis- ja yhteisötalouden periaatteiden mukaisia palveluja, jotka tukevat olemassa olevaa tai synnyttävät uutta liiketoimintaa. Jakaminen voi liittyä esimerkiksi yritysten henkilöstöresurssiin tai harvemmin tarvittavan kaluston yhteiskäyttöön.
  3. Aloitetaan Jämsä-liven tuottaminen, jossa ytimessä ovat jämsäläiset työnantajat ja työpaikat, jämsäläiset palvelut sekä luonnollisesti positiiviset tarinat Jämsässä toimimisesta.
  4. Korkeakoulutuksen edistäminen Jämsässä.

Lue lisää osoitteesta investinjamsa.fi/jamsatehdas

Ole rohkeasti yhteydessä!

Petteri Koskinen 103x125

PETTERI KOSKINEN
projektipäällikkö
040 184 2276
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ


Yritysvelho-hanke

Jämsän kaupungin yritysneuvontavalmiuksien parantaminen äkillisessä rakennemuutostilanteessa

Toteutusaika: 1.9.2020-31.12.2021

Rahoittaja:Keski-Suomen liitto

Tavoitteet/toimenpiteet:

Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta johtuva äkillinen rakennemuutos edellyttää nopeaa reagointia ja välittömiä lisäpanoksia tukiresursseihin, joiden avulla on mahdollista

  1. tukea ja kehittää Kaipolan tehtaan alihankintaketjussa toimivia yrityksiä uusien asiakkaiden hankinnassa, uusien liiketoiminta-alueiden käynnistämisessä ja tarvittavan lisäosaamisen hankkimisessa
  2. tukea ja kehittää muita alueella toimivia yrityksiä uusien korvaavien työpaikkojen synnyttämisessä
  3. tukea ja kehittää palvelualan yrityksiä, joiden liiketoimintaan ostovoiman väheneminen tulee suoraan vaikuttamaan
  4. vauhdittaa potentiaalisten start uppien kehittymistä
  5. edistää uusien yritysten perustamista tai siirtymistä Jämsään
  6. edistää Kaipolan tehdassaitin kehittymistä yritysalueeksi, jolla toiminta jatkuu Kaipolan tehtaan sulkemisesta riippumatta

Hankkeella aloitetaan välitön peruskartoitus teollisuuden alihankintaketjuun kuuluvissa ja palvelualan yrityksissä sekä muissa pk-yrityksissä, joissa on potentiaalia uusien työpaikkojen synnyttämiseen ja käynnistetään tiedon pohjalta toimenpiteitä. Hanke koordinoi ja vie eteenpäin konkreettisia yrityshankkeita. Hanke jäsentää ideat kehittämissalkkuihin, joiden kehittämiseen haetaan erillinen rahoitus. Hanke toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla Kaipolan tehdassaitille syntyy yritysalue. Hankeessa toteutetaan markkinointitoimenpiteitä, joiden avulla voidaan löytää uusia yrityksiä Jämsään.

Petteri Koskinen 103x125

Jani Viitasaari
yrityspalvelupäällikkö
040 618 3832
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ


Osaava Jämsä 2 -hanke

Yritysneuvonnan, Osaava Jämsä -hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä yritysprosessien kehittäminen

Toteutusaika: 1.6.2020-31.12.2021

Rahoittaja:Keski-Suomen liitto

Tavoitteet:

1) Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

2) Jämsän kaupungin yrityspalveluiden kehittäminen ja vahvistaminen

3) Etätyöosaamisen ja mahdollisuuksien edistäminen

4) Paikallisen kysynnän elvyttäminen korona

Osaava Jämsä 2 -jatkohanke on jatkoa 1.8.2019 käynnistyneelle Osaava Jämsä hankkeelle. Tarkoituksena on jatkaa työpaikka- ja paikkakuntamielikuvan kehittämistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä toimenpiteenä on jatkaa ns. työnantajakorttien tuottamista, jotta jämsäläiset työnantajat ja työmahdollisuudet tulisivat paremmin esille. Lisäksi jatketaan myös työnantajaverkostojen tarvepohjaista rakentamista, missä sote-työnantajien kanssa päästiin hyvään vauhtiin jo aiemman hankkeen aikana. Uutena elementtinä hankkeeseen on sisällytetty Jämsän kaupungin yrityspalveluiden tukeminen ja kehittäminen. Lisäksi tarkoitus on toteuttaa toimenpiteitä, joilla etätyöosaamista ja etätyön tekemisen mahdollisuuksia parannetaan Jämsässä. 

Hankkeen toteutukseen liittyen on tehty muutoshakemus. Hankeaikaa on pidennetty vuoden 2021 loppuun saakka. Lisäksi hankkeen sisältöä tarkennettiin siten, että vuoden 2021 aikana hankkeessa tuotetaan artikkeli- ja videosisältöjä.

Sisällöntuotannon tavoitteet:
• Paikallisen kysynnän elvyttäminen - Esitellään jämsäläisiä palveluyrityksiä teemalla ”Näitäkin palveluita Jämsässä on tarjolla”.
• Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen - Esitellään jämsäläisiä työnantajia ja sitä, millaista työtä Jämsässä voi tehdä.
• Positiivisten mielikuvien vahvistaminen Jämsästä työntekemisen ja asumisen paikkana. - Esitellään jämsäläisiä henkilötarinoita työntekemisestä ja asumisesta Jämsässä.  

Ole rohkeasti yhteydessä!

Petteri Koskinen 103x125

PETTERI KOSKINEN
projektipäällikkö
040 184 2276
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ

 


Aistipolku-hanke

Esteettömän aistipolun toteuttaminen

Toteutusaika:1.5.2020 – 31.3.2021

Rahoittaja:Keski-Suomen liitto

Hankkeen kuvaus:

Jämsän hankkeen tavoitteena on toteuttaa esteetön aistipolku (Path of Senses) Jämsän kaupungin keskustan
puistoympäristöihin ja tuoda tarjolle aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-, haju, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Aistipolun luonnosta kumpuavia aistielämyksiä on tarkoitus rikastuttaa esimerkiksi taidetta ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla ja erilaisilla rakenteilla. Reitin varrelle tulleen toteuttamaan opastauluja, joihin merkitään aistisymbolit (nenä, käsi, silmä, suu, korva) ja joilla opastetaan vierailijat kiinnittämään huomionsa johonkin erityiseen kohteeseen.

Kaupunkisuunnittelussa ihmisten mieltymyksiä on pitkään tutkittu valokuvien avulla. Jämsässä kokonaiskuvan
muodostamisessa lähestymisnäkökulma on moniaistinen. Se tarkoittaa, että keskustan puistoympäristöjä tarkastellaan kaikkien aistien synnyttämien kokemusten ja tunnetilojen avulla. Kokonaiskuvan perusteella syntyy käsitys keskustan puistojen, jokivarren ja rakennetun ympäristön osatekijöistä.

Petteri Koskinen 103x125

ANNA-LIISA JUURINEN
elinvoimajohtaja
040 747 7736
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn