yrittaminen

Idea on jo olemassa ja suunnittelet yrityksen perustamista. Mitä tarkemmin suunnittelet yrityksen toimintaa sitä helpompi sinun on aloittaa. Annamme apua liiketoimintasuunnitelman teossa ja saat tietoa Jämsän seudun toimintaympäristöstä ja kilpailutilanteesta. Mitä tulet yritystoiminnassasi tekemään ja miten, on tärkein asia, mutta yritystoimintaa on hyvä arvioida myös talouden kannalta, mitkä ovat menot ja mistä tulot tulevat. Avustamme kannattavuuslaskelman tekemisessä.

Ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista, mieti yritystoiminnan liikeidea. Liikeidean voit testata vastaamalla itsellesi kolmeen kysymykseen:

  • Mitä myyt?
  • Kenelle myyt?
  • Miten myyt?

Kun pystyt vastaamaan itsellesi näihin kolmeen kysymykseen, niin tämän jälkeen voit hahmotella tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Muistathan, että yrityksen perustamista varten laadittu liiketoimintasuunnitelma ei ole ikuinen. Myös liiketoimintasuunnitelma päivittyy, kehittyy ja kasvaa yrityksen liiketoiminnan myötä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjän työkalu, jonka avulla hän pysyy ajan tasalla.

Liiketoimintasuunnitelman laatimisen lisäksi perustamisvaiheen asioita ovat

  • rahoituksen tarve ja sen hankkiminen
  • yritysmuodon valinta
  • mahdolliset luvat ja vakuutukset
  • kirjanpito ja verotus
  • yrityksen nimen valinta ja perustamisasiakirjojen laadinta

Näissä kaikissa kysymyksissä Jämsän kaupungin yrityspalvelut auttavat sinua eteenpäin. Ole rohkeasti yhteydessä ja sovitaan tapaamisaika jatkokeskusteluille.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ

Yritystulkki on yrittäjän hyödyllinen työkalupakki. Sieltä löydät yrittämiseen liittyvän perustiedon. Yritystulkin sisällöt ovat hyödyllisiä niin aloittavalle kuin jo toimivalle yrittäjälle.

Jämsä sydän punainen kierrettySiirry Jämsän kaupungin yritystulkkiin


LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KESKEINEN SISÄLTÖ

• Liikeidea

Mitä myyt? Kenelle myyt? Miten myyt?

• Yrittäjän vahvuudet

Yrityksen perustajan osaaminen, kokemus, vahvuudet, toimialatuntemus ja verkostot.

• Tuotteet ja palvelut

Tarjottavien tuotteiden kilpailuympäristö, imago, tavoiteltu kilpailuetu, hintataso ja katerakenne.

• Asiakkaat ja markkinat

Asiakasryhmät tai kohderyhmät, näiden ostokäyttäytyminen, sijainti, määrä ja tavoittamisen keinot.
Markkinatilanne toimialalla ja toiminta-alueella, kysynnän ja tarjonnan suhde, kilpailijoiden vahvuudet, heikkoudet ja strategiat, erottautumistekijät kilpailijoihin nähden.

• Käytännön järjestelyt

Toimitilat, sijainti, tarvittavat välineet, työntekijät ja alkurahoitus, mainonta ja markkinointi, internetsivut, vakuutukset ja kirjanpito.

• Rahoituslaskelmat

Investoinnit toimitiloihin ja välineisiin, pääoman tarve perustamiskuluihin ja ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, rahoituskeinot.

• Kannattavuuslaskelmat

Tarve myyntikatteelle, jolla kiinteät kulut ja lainojen lyhennykset tai muut rahoituskulut katetaan; hinnoitteluperiaatteet, joilla tarvittavat myyntivoitot voidaan saada minimitulostavoitteeseen pääsemiseksi.

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn