yrittaminen

Yritystoiminnalle on saatavilla erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin. Me yrityspalveluissa autamme sinua löytämään sinun tilanteeseesi sopivan rahoitusvaihtoehdon ja autamme myös rahoituksen hakemisessa.

Varaa aika ja keskustellaan lisää rahoitusasioista.

Jämsä sydän punainen kierrettyOTA YHTEYTTÄ

Tältä sivulta löydät koottuna erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Lisätietoa rahoitusvaihtoehdoista löydät myös Jämsän kaupungin käyttämästä Yritystulkki-palvelusta.

Jämsä sydän punainen kierrettyALOITTAVAN YRITTÄJÄN RAHOITUSRATKAISUT

Jämsä sydän punainen kierrettyTOIMIVAN YRITYKSEN RAHOITUSRATKAISUT    


Starttiraha

Starttirahan myöntää TE-toimisto. Starttiraha myönnetään 6 kk jaksoissa harkinnan mukaan enintään 12 kuukauden ajaksi. Starttirahan suuruus on noin 700 €/kk eli 33,66 €/arkipäivä.

Starttirahaa voidaan myöntää:

  • Työttömälle työnhakijalle.
  • Jos et ole työtön, mutta siirryt kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä.
  • Sivutoimiselle yrittäjälle joka laajentaa yritystoimintaa päätoimiseksi.

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta ja avustusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.


ELY-keskuksen tuet

Keski-Suomessa erityisiä painopistealoja yritysrahoituksessa ovat digi-, osaamis- ja biotalous ja niiden kautta syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistäminen.

Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmasta voidaan rahoittaa vain sellaisia pk-yritysten kehittämishankkeita, jotka edistävät ohjelman erityistavoitteiden toteutumista. Erityispainopiste on vähähiilisyyttä edistävät yritysten investointi- ja kehittämishankkeet, jotka liittyvät esim. uusiutuvan energian ja resurssitehokkaiden ratkaisujen tai palveluiden kehittämiseen. Tukea kohdennetaan erityisesti pk-yritysten kasvua ja uudistumista sekä kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin. Tuotekehityshankkeilla tulee olla uutuusarvoa kyseessä olevan toimialan näkökulmasta.

Rahoittajan yhteyshenkilöt yritysten kehittämisavustuksissa:

Juho Wuorinen
rahoitusasiantuntija
puh. +358 50 380 6808
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Juha Tentke
rahoitusasiantuntija
puh. +358 50 380 6798
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rahoittajan yhteyshenkilöt maaseuturahoitukseen liittyen:

Panu Kässi
0295 024 567
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Materiaali rahoitusinfosta 3.12.2020


Leader-rahoitus Vesuri-ryhmä ry:stä

Suomesta on 95 % maaseutua. Yritys voi olla aloittava tai toimiva maaseudulla oleva yritys. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä). Maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoitettaessa riittää, että yritystoiminta yhdessä maatilalla harjoitettavan muun toiminnan kanssa antaa yhdelle henkilölle toimeentulon. 

Leader-rahoituksen kautta voi saada tukea yrityksen perustamiseen, kone- ja laiteinvestointeihin tai yritysryhmää koskeviin kehittämiskokonaisuuksiin.

Rahoittajan yhteyshenkilöt maaseuturahoitukseen liittyen:

Raisa Saarilahti-Kulju
toiminnanjohtaja
050 324 1144
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Finnveran rahoitus

Suunnitteletko yrityksen perustamista tai liiketoiminnan ostamista? Voit hakea yrityksen alkuvaiheen hankintoihin, investointeihin ja käyttöpääoman tarpeeseen Finnveran rahoitusta.

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen.

Finnvera-lainalla voidaan rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta tai rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Finnvera-laina on tarkoitettu sekä pienille että keskisuurille yrityksille. Lainaa hakeva yritys voi olla joko toimintaansa vasta aloittava tai jo toimiva yritys. Yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavan rahoituksen hakeminen edellyttää huolellista suunnittelua ja erilaisten taloudellisten laskelmien tekemistä. Rahoitustarpeen suuruus vaikuttaa siihen, voiko Finnvera toimia hankkeen ainoana rahoittajana, vai edellyttääkö rahoituksen järjestyminen muita rahoittajia sekä riittävää omarahoitusosuutta.

Finnvera voi toimia perustettavan yrityksen ainoana rahoittajana kun Finnveran rahoitus yritykselle on korkeintaan 50 000 euroa. Sitä suurempiin rahoitustarpeisiin tarvitaan lisäksi muita rahoittajia sekä riittävä omarahoitusosuus. Finnveran rahoituksen vähimmäismäärä on 30 000 euroa.


Finnvera takaukset

Finnvera tarjoaa omavelkaisia takauksia vakuudeksi yritysten rahoitustarpeisiin eri vaiheissa: perustaminen, investoinnit, kasvu ja kansainvälistyminen.

  • Pk-yritys voi käyttää Finnveran takauksia vakuutena pankeilta, rahoitus- tai vakuutusyhtiöiltä saamilleen luotoille ja muille vastuusitoumuksille. Suomen valtio vastaa Finnveran myöntämistä takauksista.
  • Finnvera-takaus on tarkoitettu vakuudeksi erilaisiin pk-yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin kuten investointeihin ja/tai käyttöpääomaan sekä liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen.
  • Kansainvälistymistakaus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoituksen vakuudeksi. Käyttötarkoituksena voi olla tytäryhtiön perustaminen tai tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu.
  • Pientakaus on tarkoitettu perustettaville tai jo toimiville, enintään 49 henkilöä työllistäville yrityksille.
  • Vientitakaus on tarkoitettu viennin kotimaisten vakuustarpeiden kattamiseen. Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta. Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle.
  • Ympäristötakaus on vakuus ympäristönsuojelu- ja energiainvestointien rahoitukseen.
  • Alustakaus on suomalaisen laivanvarustamo- tai laivanrakennustoimintaa harjoittavan yrityksen luotolle annettava vakuus

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn