Äkillisen rakennemuutostyöryhmän tilannekatsaus 11.2.2021

Rakennemuutostyöryhmän kuukauden tilannekatsauksessa eri toimijoiden tiivis yhteistyö ja asioiden edistyminen sai kiitosta. Jämsän hankkeet ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Lisärahoitus valmistellaan alkuvuoden aikana. Työllistymiseen ja yritystoimintaan on tarjottu ohjausta aktiivisesti.

Tasapainoisesta taloudesta lisäaikaa rakennemuutostyölle

Kaupungin tilinpäätöksen valmistelu on käynnissä. Viime vuodelta ennakoidaan positiivista tulosta ja taseen kääntymistä tasapainoon.
– Kuntatalouden puolesta saamme hiukan lisäaikaa rakennemuutostyön hallitsemiseen. Työttömyys Jämsässä on jonkin verran kasvanut, mutta ei kuitenkaan räjähdysmäisesti. Tietynlaista väsymystä ja turhautumistakin on ollut nähtävissä, mutta se liittyy myös koronatilanteeseen ja epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin, kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo.
– Rakennemuutostyö etenee suunnitelman mukaisesti. Jämsä-paketin hankkeita ja toimenpiteitä viedään eteenpäin kaupunginhallituksen joulukuisen linjauksen mukaisesti.

Kaipolan tehdas ja Patria

Kaipolan tehtaan työntekijöistä yli sata henkilöä on työllistynyt uudelleen tai opiskelee päätoimisesti.
– Tällä hetkellä 75 henkilöä on työllistynyt UPM:n ulkopuolelle tai lähtenyt päätoimisesti opiskelemaan. 27 henkilöä on saanut uuden työpaikan joko UPM:n sisältä, irtisanominen peruttu tai työsopimusta jatkettu.
Muilta osin puramme Kaipolan prosessilaitteita omalla työvoimalla UPM:n käyttöön. Lisäksi teemme valmistelutyötä mahdollisesti Kaipolasta kiinnostuneiden yritysten kanssa, UPM:n edustaja Marko Laakkonen tiivistää.

Patria Aerostructures edustajan Petri Hepolan mukaan myös Patrialla muutamia henkilöitä on työllistynyt tehtaan ulkopuolelle ja useita Patrian muihin Hallin toimintoihin.

Yritysvelhohankkeessa on sijoittuvien yritysten palveluiden lisäksi kartoitettu liiketoimintamahdollisuuksia, joita Kaipolassa voisi toteutua.

– Tällä hetkellä oletamme, että Kaipolaan mahdollisesti sijoittuvat yritykset edustavat bio- ja kiertotaloutta ja hiilineutraalisuutta. Olemme tutustuneet tehdasalueisiin, joissa toiminta on päättynyt viimeisten vuosien aikana ja niistä johtaneet ajatuksia. Kajaanissa sijaitsevan Renforsinrannan kaltainen yrityspuisto hanke on vaikeasti rakennettavissa ja kallis. Toivottavaa olisi, että Kaipolan alueelle sijoittuu 1-3 teollisen mittaluokan toimijaa, Yritysvelhohanketta vetävä Jani Viitasaari hahmottelee.

Lisärahoitus tarpeen

Jämsälle budjettiriihessä syksyllä kohdistetusta TEMin rahoituksesta on toteutunut puolet. Rahoituksen toisen puolen valmistelu on käynnissä.
– Rahoitusta varten on tarpeen käydä yhteistä keskustelua siitä, miten loppuosan resursseja tulisi kohdentaa, Tapani Mattila työ- ja elinkeinoministeriöstä tähdentää.

Toimintaympäristön kehittämisen osalta määrärahat ovat nykyisillä suunnitelmilla jo suurilta osin sidotut. Yritysten kehitys- ja investointihankkeille rahoitusta on vielä kohtuullisesti saatavilla.

– Kaipolan alueen tulevaisuus ja rahoitustarpeet ovat vielä auki ja siihen varaudutaan, että isompi työ tulee käynnistymään ensi syksystä eteenpäin muutaman vuoden ajan, Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta selvittää. 

Työllistäminen ja koulutus

Henkilökohtaiset neuvontapalvelut Kaipolan tehtaalla kasvoivat voimakkaasti tammikuussa. Keskustelut ovat liittyneet koulutukseen, työkykyyn ja työllistymiseen.
– Kävijämäärät olivat noin 20-30 henkilöä päivässä. Koronan vuoksi palvelut tehtaalla keskeytettiin kahdeksi viikoksi, mutta palaamme tehtaalle 18.2. alkaen, Minna Orrainen Keski-Suomen TE-toimistosta lupaa. TE-toimistolle työnhakijaksi on ilmoittautunut 150 henkilöä.

Gradialla kasvatetaan valmiuksia työllistymiseen ja yrittämiseen.
– Gradia on järjestänyt infotilaisuuksia koulutusmahdollisuuksista koronan aikana netin välityksellä. Syksyllä käynnistyviä lyhytkestoisia koulutuksia suunnitellaan yhdessä TE-toimiston kanssa. Tarvetta on myös liiketalouden ja taloushallinnon ammattitutkinnolle, jota on suunniteltu yhdessä yritysvelhon kanssa, Petteri Järvinen Gradialta kertoo.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön, Gradian ja Jämsän Yrittäjät ry:n edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 11.3.2021 klo 8.

 

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös