Säännöt ja ohjeet

Jämsän kaupungin hallinto organisoidaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Hallintosäännössä ja sen liitteissä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä.