Säännöt ja ohjeet

Jämsän kaupungin hallinto organisoidaan hallintosäännössä määrätyllä tavalla. Hallintosäännössä ja sen liitteissä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä.

Jaa sosiaalisessa mediassa