Talous

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä.
Liikelaitoksen osalta noudatetaan kunnallisen liikelaitoksen ohjeistusta.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitoksen johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Jaa sosiaalisessa mediassa