Talous

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä.
Liikelaitoksien osalta noudatetaan kunnallisen liikelaitoksen ohjeistusta.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitoksien johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Yhteystiedot
Talouspalvelut
Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski
Laskutusosoitteet

Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655
Talouspalvelujen henkilöstö