Ostolaskut

Jämsän kaupunki on nyt julkistanut kaupungin ja sen liikelaitosten vuoden 2022 ostolaskujen tiedot verkkosivuillaan. Vuosien 2013 – 2021 tiedot on julkaistu jo aiemmin.

Kaupungin liikelaitokset ovat Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut liikelaitos, Jämsän Vesi liikelaitos ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos (loppunut 2019).

Ostolaskuaineistot sisältävät Jämsän kaupungin vuosien 2013 – 2022 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot. Lisäksi aineisto sisältää tiliryhmiin ”Vuokrakulut” ja ”Muut toimintakulut” kuuluvat ostot sekä ”Avustukset yhteisöille”. Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä, eikä kaupungin ja liikelaitosten välisiä tai liikelaitosten välisiä ostoja.

Vuosien 2013 ja 2014 ostolaskuaineistot sisältävät kaupungin ja sen liikelaitosten ostolaskut. Vuoden 2015 aineistossa kaupungin ja liikelaitosten ostolaskutiedot ovat erillisinä tiedostoina. Vuosien 2016 – 2022 aineistossa kaupungin ja liikelaitosten ostolaskutiedot ovat samassa tiedostossa, mutta omissa tauluissaan.

Ostolaskuaineisto sisältää vienneittäin seuraavat saraketiedot vuosina 2013-2020: tapahtuman päivä, toimittajan nimi, summa (€ netto), tositenumero, kustannuspaikan numero ja nimi sekä pääkirjatilin numero ja nimi. Vuoden 2021-2022 aineisto sisältää seuraavat sarakkeet: kuntanumero, kunnan/liikelaitoksen nimi, y-tunnus, tositenumero. toimittajan nimi ja y-tunnus, maatunnus, nettosumma, tositepäivä, tilin numero ja nimi, palveluluokka, bruttosumma, alv-numero, alv-summa sekä kustannuspaikan numero ja nimi. Samalla tositenumerolla voi olla vain yksi tai myös useampia vientejä. Veloituslaskut näkyvät laskuaineistossa positiivisina ja hyvityslaskut negatiivisina arvoina.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki, 621/1999) on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista. Perussäännön mukaan asiakirja esim. maksutosite on julkinen, ellei sen salaamiseen ole laissa erikseen mainittua syytä.

Ostolaskutiedot kultakin vuodelta julkistetaan sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ao. vuoden tilinpäätöksen.

Ostolaskuaineistot ovat excel-muodossa (osa pakattuina). Jämsän kaupungin organisaatiokartta, tililuettelo, palveluluokat löytyvät erillisinä liitteinä.

Jämsän kaupungin ostolaskutietoihin liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostiin ostoreskontra@jamsa.fi.

Lisätietoja:

Merja Tenhunen

kirjanpitäjä

Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Jaa sosiaalisessa mediassa