Ostolaskut

Jämsän kaupunki on nyt julkistanut kaupungin ja sen liikelaitosten vuoden 2020 ostolaskujen tiedot. Vuosien 2013–2019 tiedot on julkaistu jo aiemmin.

Ostolaskuaineistot sisältävät Jämsän kaupungin vuosien 2013–2020 palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot. Lisäksi aineisto sisältää tiliryhmiin ”Vuokrakulut” ja ”Muut toimintakulut” kuuluvat ostot sekä ”Avustukset yhteisöille”.

Vuosien 2013 ja 2014 ostolaskuaineistot sisältävät kaupungin ja sen liikelaitosten ostolaskut. Vuoden 2015 aineistossa kaupungin ja liikelaitosten ostolaskutiedot ovat erillisinä tiedostoina. Vuosien 2016 – 2020 aineistossa kaupungin ja liikelaitosten ostolaskutiedot ovat samassa tiedostossa, mutta omissa tauluissaan. Kaupungin liikelaitokset ovat seuraavat: Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut liikelaitos, Jämsän Vesi liikelaitos ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos (loppunut 2019).

Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä, eikä kaupungin ja liikelaitosten välisiä tai liikelaitosten välisiä ostoja. Aineisto ei siten sisällä mm. sisäisiä tilavuokria tai sisäisiä ateria- ja siivouslaskutuksia.

Ostolaskuaineisto sisältää vienneittäin seuraavat saraketiedot: tapahtuman päivä, toimittajan nimi, summa (euroa netto), tositenumero, kustannuspaikan numero ja nimi sekä pääkirjatilin numero ja nimi. Samalta tositenumerolta voi olla vain yksi vienti tai myös useampia vientejä. Veloituslaskut näkyvät laskuaineistossa positiivisina arvoina, kun taasen negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki, 621/1999) on yleissäännös, joka käsittelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta, salaamista ja julkistamista. Perussäännön mukaan asiakirja esim. maksutosite on julkinen, ellei sen salaamiseen ole laissa erikseen mainittua syytä.

Ostolaskutiedot kultakin vuodelta julkistetaan sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ao. vuoden tilinpäätöksen.

Ostolaskuaineistot ovat excel-muodossa sekä pakattuna. Aineisto pakattunakin on varsin suuri tiedosto, jonka avautumisessa ja käytössä voi olla viivettä riippuen mm. käytettävissä olevista yhteyksistä, koneen tehosta ja käytetystä selaimesta. Jämsän kaupungin tililuettelo ja organisaatiokartta löytyvät erillisinä liitteinä.
Jämsän kaupungin ostolaskutietoihin liittyvät tiedustelut voi lähettää sähköpostiin ostoreskontra@jamsa.fi

Ostolaskut 2020:
Ostolaskut 2020.xls
Organisaatiot 2020.xls
Tilit 2020.xls

Ostolaskut 2019:
Ostolaskut 2019.xls
Organisaatiot 2019.xls
Tilit 2019.xls

Ostolaskut 2018:
Ostolaskut_2018.xls
Organisaatiot_2018.xls
Tilit_2018.xls

Ostolaskut 2017:
Ostolaskut_2017.zip
Ostolaskut_2017.xls

Organisaatiot_2017.xls
Tilit_2017.xls

Ostolaskut 2016:
Ostolaskut_2016.zip
Ostolaskut_2016.xls

Organisaatiot 2016.xls
Tilit_2016.xls

Ostolaskut 2015:
Organisaatio_2015.xls
Tilit_2015.xls
Ateria_ostolaskut_2015.xls
Ateria_ostolaskut_2015.zip
Jäte_ostolaskut_2015.xls
Jäte_ostolaskut_2015.zip
Vesi_ostolaskut2015.xls
Vesi_ostolaskut2015.zip
Kaupunki_ostolaskut_2015.xls
Kaupunki_ostolaskut_2015.zip

Ostolaskut 2014:
Organisaatio 2014.xls
Ostolaskut 2014.xls
Tilit 2014.xls
Ostolaskut 2014.zip

Ostolaskut 2013:
Organisaatio 2013.xls
Ostolaskut 2013.xls
Tilit 2013.xls
Ostolaskut 2013.zip

Lisätietoja:
Talouspalvelut
kirjanpitäjä Merja Tenhunen, puh. 040 482 5044
talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655
sähköposti: ostoreskontra@jamsa.fi