Esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu valtuuston, hallituksen ja muiden toimielinkohtaisiin esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.

Toimielinten esityslistat julkaistaan valmistelun tiedotustarkoituksessa Dynasty tietopalvelussa ennen kokousta siltä osin kuin ne eivät sisällä henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja.

Pöytäkirjat annetaan tiedoksi kuntalain 140 §:n tarkoittamalla tavalla yleisessä tietoverkossa tarkastamisen jälkeen, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Päätösasiakirjoissa on liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden. Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Jämsän kaupungin kirjaamosta, sähköposti kirjaamo(at)jamsa.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa