Lautakunnat

Lautakunnat toimii kaupungin strategisten linjausten mukaan vastuualueensa erityislakien mukaisena toimielimenä ja päättää näissä erityislaeissa kunnalle määrätyistä tehtävistä, ellei toisin ole määrätty. Lautakunnat voivat tarvittaessa asettaa jaostoja.

Jämsän kaupungin lautakunnat

Valtuusto valitsee lautakuntien jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakuntien jäsenten ja varajäsenten tulee olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita henkilöitä.

Kaupunginhallituksen edustajilla on puhevalta, mutta ei äänivaltaa lautakunnan kokouksissa.

Keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnista säädetään vaalilaissa.

Sivistyslautakunnassa on 9 jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Jaa sosiaalisessa mediassa