Päätösten nähtävilläpito

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet.

Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Mikäli pöytäkirja nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy nähtävilläoloaika seuraavaan arkipäivään.

Tarkastetut pöytäkirjat (lukuun ottamatta salaisia asioita) julkaistaan internetissä tarkastuspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirjoja pidetään esillä kaksi vuotta, siten että näkyvissä on kuluvan vuoden sekä edellisen vuoden pöytäkirjat. Esityslistat eli kokouskutsut näkyvät internetissä vain siihen saakka, kunnes pöytäkirja on siirretty sinne.

 • Viranhaltijapäätökset  3.8.2021 lähtien. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti.

  Valvontajaoston alaiset viranhaltijat

  Viranhaltijoiden julkipanon jälkeen annetut päätökset ovat nähtävillä virka-aikana valvontatoimessa. Kuntalain alaiset julkiset viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi päätöksenteon jälkeen sekä ne pidetään yleisesti nähtävänä myös valvontatoimessa (Koskentie 11) päätöksentekopäivästä seuraavana maanantaina.

  Elinvoimalautakunnan alaiset viranhaltijat

  Viranhaltijoiden julkipanon jälkeen annetut päätökset ovat nähtävillä virka-aikana elinvoimatoimessa. Kuntalain alaiset julkiset viranhaltijapäätökset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.jamsa.fi päätöksenteon jälkeen sekä pidetään yleisesti nähtävänä elinvoimatoimessa (Kunnallistekniikan viranhaltijat, Teollisuuskatu 10 ja Maankäyttö ja elinvoima sekä tilapalvelut, Kenraalintie 12) päätöstä seuraavan viikon maanantaina klo 13-15.

  Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnan alaiset viranhaltijat

  Aika: päätöksentekopäivästä seuraavana maanantaina klo 13–15. Päätökset nähtävillä Jämsän Veden toimistossa, Kaipolanväylä 79, Jämsä.

 • Kaupunginvaltuusto

  Aika: nähtävänä pitämisestä annetaan yleisesti tieto kokouskutsun yhteydessä. Pöytäkirja on nähtävillä os. hallintopalvelut, Paattilantie 2, 2. kerros, Jämsä sekä kaupungin verkkosivuilla.

  Kaupunginhallitus

  Aika: kokousta lähinnä seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 lähtien kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirja on nähtävillä myös hallintopalvelujen toimistossa osoitteessa Paattilantie 2, 2. kerros, Jämsä.

  Sivistyslautakunta

  Aika: kokouksen jälkeisenä keskiviikkona kaupungin verkkosivuilla. Pöytäkirja on myös nähtävillä verkkojulkaisun jälkeen sivistystoimen hallintopalveluissa os. Kelhänkatu 3, Jämsä.

  Elinvoimalautakunta

  Aika: pöytäkirja tarkastetaan kahden arkipäivän kuluessa kokouksesta ja on nähtävillä pöytäkirjan tarkastuksesta seuraavana päivänä kaupungin verkkosivuilla.

  Valvontajaosto ent. ympäristölautakunta

  Aika: pöytäkirja tarkastetaan kahden arkipäivän kuluessa kokouksesta ja on nähtävillä pöytäkirjan tarkastuksesta seuraavana päivänä kaupungin verkkosivuilla.

  Jämsän Vesi liikelaitos

  Aika: kokousta lähinnä seuraavan viikon maanantaina Jämsän Veden toimistossa, Kaipolanväylä 79, Jämsä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä myös Jämsän kaupungin verkkosivuilla.

  Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos

  Aika: kokousta lähinnä seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 lähtien kaupungin verkkosivuilla.

Jaa sosiaalisessa mediassa