Organisaatio

Kaupungin toiminnot on koottu toimialoihin ja liikelaitoksiin, jotka edelleen jaetaan tulosalueisiin ja nämä edelleen tulosyksiköihin.

Toimialat

Konsernipalvelut
Päättävä toimielin: kaupunginhallitus
Tulosalueet: kaupunginhallitus, hallintopalvelut, talouspalvelut sekä matkailu ja markkinointi

Sivistystoimi
Päättävä toimielin: sivistyslautakunta
Tulosalueet: sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus sekä elämänlaatupalvelut

Elinvoima
Päättävä toimielin: elinvoimalautakunta
Tulosalueet: maankäyttö ja elinvoima, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä valvontatoimi

Liikelaitokset

Jämsän Vesi liikelaitos

Jaa sosiaalisessa mediassa