Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on mm.

  • johtaa ja kehittää kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa
  • johtaa ja kehittää elinkeinotointa ja strategista suunnittelua
  • valvoa organisaation sekä niiden kuntayhtymien ja kuntalaissa tarkoitettujen yhteisten toimielinten toimintaa, joissa kaupunki on mukana ja tarvittaessa puuttua havaitsemiin epäkohtiin
  • olla läsnä kaupungin edustustilaisuuksissa sekä edustaa tai määrätä joku edustamaan kaupunkia kokouksissa ja neuvotteluissa
  • esitellä asiat kaupunginhallitukselle

Hanna Helaste

kaupunginjohtaja

Paattilantie 2, 42100 Jämsä

Jaa sosiaalisessa mediassa