Viestintä ja markkinointi

Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategian henkeä ja linjauksia. Jämsän missiona on turvallisen, toimivan ja vastuullisen yhteisön rakentaminen. Jämsän strategian arvoja ovat avoimuus, palveluhenkisyys, kestävyys ja yhteistyökykyisyys.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnässä noudatetaan kaupunkistrategian henkeä ja linjauksia. Jämsän missiona on turvallisen, toimivan ja vastuullisen yhteisön rakentaminen. Jämsän strategian arvoja ovat avoimuus, palveluhenkisyys, kestävyys ja yhteistyökykyisyys.

Avoin ja aktiivinen Jämsä

Ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkosivuilla, tiedotteilla, ilmoituksilla sekä sosiaalisen median kanavilla. Viestinnällä ja markkinoinnilla tuetaan ja edistetään Jämsän tunnettavuutta, asukkaiden sujuvaa arkea sekä osallistamista ja vuorovaikutusta.

Yhteystiedot

Jämsän kaupungin viestintää ja markkinointia koordinoi matkailu-, markkinointi- ja viestintätiimi. Tiedottamista hoitaa lisäksi viestintävastaavat eri toimialoilla.
Jämsän kaupungin viestinnän yhteinen sähköpostiosoite on viestinta@jamsa.fi.
Henkilöiden tiedot yhteystiedot-hausta.