Viestintä ja markkinointi

Viestinnässä noudatetaan Jämsän tarina 2035 -kaupunkistrategian henkeä ja linjauksia. Visiona on olla ”Himoittu – osaamisen, yrittämisen ja matkailun kaupunki”. Jämsän tarinan strategian arvoja ovat yhteistyökykyisyys, palveluhenkisyys ja avoimuus.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnässä noudatetaan Jämsän tarina 2035 -kaupunkistrategian henkeä ja linjauksia. Visiona on olla ”Himoittu – osaamisen, yrittämisen ja matkailun kaupunki”. Jämsän tarinan strategian arvoja ovat yhteistyökykyisyys, palveluhenkisyys ja avoimuus.

Avoin ja aktiivinen Jämsä

Ajankohtaisista asioista kerrotaan verkkosivuilla, tiedotteilla, ilmoituksilla sekä sosiaalisen median kanavilla. Viestinnällä ja markkinoinnilla tuetaan ja edistetään Jämsän tunnettavuutta, asukkaiden sujuvaa arkea sekä osallistamista ja vuorovaikutusta.

Yhteystiedot

Jämsän kaupungin viestintää ja markkinointia koordinoi matkailu-, markkinointi- ja viestintätiimi. Tiedottamista hoitaa lisäksi viestintävastaavat eri toimialoilla.
Jämsän kaupungin viestinnän yhteinen sähköpostiosoite on viestinta@jamsa.fi.
Henkilöiden tiedot yhteystiedot-hausta.