Strategia ja talous

Yhteistyöllä ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin sekä kohdennetuilla resursseilla saadaan aikaan tuloksia ja elinvoimaa. Osataan sitä muuallakin, muttei niinkuin meillä!

Strategia ja talous

Yhteistyöllä ja sitoutumalla yhteisiin tavoitteisiin sekä kohdennetuilla resursseilla saadaan aikaan tuloksia ja elinvoimaa. Osataan sitä muuallakin, muttei niinkuin meillä!

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet

Strategian elinvoimatavoite vahvistaa Jämsän menestymistä kahden maakuntakeskuksen vaikutuspiirissä. Vetovoimainen ympäristö houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. Kilpailukyiset, kasvuhakuiset yritykset edistävät työllisyyttä ja ihmisten toimeentuloa. Monipuoliset julkiset palvelut ovat taas mahdollisia menestyvien yritysten tarjoamien työpaikkojen ja verotulojen kautta. Tutustu Jämsän strategiaan, visioon ja talouteen näiltä sivuilta!