Kaupungin strategia

Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29.5.2019 Jämsän kaupungin strategian. Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on kuntalaissa säännelty pakollinen asiakirja, joka ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti.

 

Strategian päivittäminen on luontevaa valtuustokauden alussa. Valtuuston on vähintään kerran valtuustokaudessa tarkistettava kuntastrategian ajantasaisuus.

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Jämsän kaupungin strategian päivitystä on valmisteltu strategiaohjausryhmän toimesta syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Eri tahojen osallistaminen strategiaprosessiin on aloitettu, mutta osallistamista tulee syventää, jotta eri tahot voivat sitoutua strategian toteuttamiseen.

Ohjausryhmä on kokouksessaan 21.4.2022 päättänyt hakea lisäaikaa strategian uudistamiselle, jotta tarvittava osallistaminen voidaan hoitaa ennen strategian hyväksymistä kaupunginvaltuustossa’

Uuden strategian on määrä valmistua syyskuussa 2022.

Strategian päivittämisen ohjausryhmä

Kaupunginhallitus nimeämä ohjausryhmä ja sihteeristö strategian päivittämiseen (06.09.2021).

Jämsän kaupungin strategia ja elinvoimaohjelma

Alta löydät Jämsän kaupungin nykyisen strategian ja elinvoimaohjelman. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt strategian 29.5.2019 ja elinvoimaohjelman 8.6.2020.

Himos-Jämsä matkailustrategia 2022-2026

Himos-Jämsä on elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisena päivänä.

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 ohjaa koko matkailun toimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön rakentaen Himos-Jämsästä tunnetumman matkailualueen, jossa päätöksiä tehdään yhteisesti koko aluetta koskien. Tutustu matkailustrategiaan tästä linkistä.

Jaa sosiaalisessa mediassa