Kaupungin strategia

Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on kuntalaissa säännelty pakollinen asiakirja, joka ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti.

Jämsän kaupungin strategia 2022-2025

Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2022 Jämsän kaupungin päivitetyn strategian, joka löytyy alla esitetystä kuvasta.

Jämsän kaupungin visio

Visio kertoo tilan, jota tulevaisuudessa halutaan tavoitella.

Jämsän kaupungin missio

Missio kuvaa sitä, minkä vuoksi organisaatio on olemassa eli perustehtävän.

Jämsän kaupungin arvot

Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä kaupungin, työntekijöiden ja kuntalaisten päivittäisessä toiminnassa.

Jämsän kaupungin strategian kärkitavoitteet

Jämsän kaupungin kärkitavoitteet jakautuvat viiden eri teeman mukaan. Alta löydät strategian päätavoitteet ja niiden alatavoitteet, mittarit ja toimeenpano-ohjelmat.

Työtä, koulutusta ja yrittäjyyttä

Hyvinvointia ja turvallisuutta

Ympäristövastuuta

Palveleva kaupunki

Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö

Jämsän kaupungin palvelulupaus

Strategian päivitysprosessi ja ohjausryhmä

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Jämsän kaupungin strategiaa käsiteltiin ohjausryhmässä syyskuusta 2021 marraskuuhun 2022. Ohjausryhmä kokoontui 11 kertaa ja sihteeristö 17 kertaa.

Ohjausryhmä sai ensimmäisen strategialuonnoksen valmiiksi maaliskuussa 2022, jonka jälkeen strategialuonnoksen kommentointikierros käynnistettiin. Strategialuonnokseen pyydettiin kommentteja ja mielipiteitä nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta, elinvoimaneuvottelukunnalta, yrittäjiltä, johtoryhmältä, henkilöstöltä, kuntalaisilta, hallitukselta ja valtuustolta.

Alla hallituksen nimeämä ohjausryhmä ja sihteeristö strategian päivittämiseen (06.09.2021).

 • Tarja Uusipaasto

  valtuutettu, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

  Tarmo Konstari

  valtuutettu

  Joni Frisk

  valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen

  Aki Lemmetyinen

  valtuutettu, sivistyslautakunnan jäsen

  Tomi Lampinen

  valvontajaoston varajäsen

  Markku Kankainen

  valtuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja

  Jyrki Kokko

  valtuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen

 • Matti Similä

  kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

  Jorma Poti

  valtuutettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 • Hanna Helaste

  kaupunginjohtaja

  Paattilantie 2, 42100 Jämsä

  Anna-Liisa Juurinen

  elinvoimajohtaja

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

  Marko Leppänen

  yrityspalvelupäällikkö

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

  Auli Korhonen

  hallintojohtaja

  Paattilantie 2, 42100 Jämsä

  Hannele Rahkonen

  kehittämispäällikkö

  Katja Lahtinen

  Suunnittelija, elinvoimatoimen hallintopalvelut

  Kenraalintie 12, 42300 Jämsänkoski

Jämsän kaupungin elinvoimaohjelma

Alta löydät Jämsän kaupungin nykyisen elinvoimaohjelman. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt elinvoimaohjelman 8.6.2020.

Himos-Jämsä matkailustrategia 2022-2026

Himos-Jämsä on elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisena päivänä.

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 ohjaa koko matkailun toimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön rakentaen Himos-Jämsästä tunnetumman matkailualueen, jossa päätöksiä tehdään yhteisesti koko aluetta koskien. Tutustu matkailustrategiaan tästä linkistä.

Jaa sosiaalisessa mediassa