Kaupungin strategia

Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa. Kuntastrategia on kuntalaissa säännelty pakollinen asiakirja, joka ohjaa päätöksentekoa poliittisesti ja toiminnallisesti.

Jämsän kaupungin strategia 2022-2025

Jämsän kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.11.2022 Jämsän kaupungin päivitetyn strategian, joka löytyy alla esitetystä kuvasta.

Jämsän kaupungin visio

Visio kertoo tilan, jota tulevaisuudessa halutaan tavoitella.

Jämsä - Aikaa elämälle

Jämsän kaupungin missio

Missio puolestaan kuvaa sitä, minkä vuoksi organisaatio on olemassa eli perustehtävää.

Turvallisen, toimivan ja vastuullisen yhteisön rakentaja

Jämsän kaupungin arvot

Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi näkyä kaupungin, työntekijöiden ja kuntalaisten päivittäisessä toiminnassa.

Jämsän kaupungin strategian kärkitavoitteet

Jämsän kaupungin kärkitavoitteet jakautuvat viiden eri teeman mukaan. Alta löydät strategian päätavoitteet ja niiden alatavoitteet, mittarit ja toimeenpano-ohjelmat.

 • Tavoitteet

  • Luomme edellytyksiä osaamiselle, kansainvälistymiselle, työpaikkojen syntymiselle ja yrittäjyyden kasvulle.
  • Kannustamme uusin avauksiin, kokeilemme, innovoimme, sallimme ja rakennamme kumppanuuksia.
  • Houkuttelemme yrityksiä, osaavaa työvoimaa ja matkailijoita

  Mittarit

  • Nettomuutto
  • Työllisyysaste
  • Yritysten liikevaihto
  • Matkailijoiden määrä
  • Korkea-asteen koulutettujen määrä

  Toimeenpano

  • Elinvoimaohjelma
  • Matkailustrategia
 • Tavoitteet

  • Tarjoamme turvallisen ja toimivan arjen.
  • Mahdollistamme aktiivisen elämän, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn.
  • Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä
  • Luomme puitteita liikkumiselle, kulttuurille ja monipuoliselle asumiselle

  Mittarit

  • Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64 –vuotiaat
  • Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä
  • Kouluterveyskysely

  Toimeenpano

  • Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus
  • Asumisohjelma 2030
 • Tavoitteet

  • Huolehdimme ympäristön viihtyisyydestä ja ennakoimme ympäristöpäätösten vaikutukset
  • Panostamme ympäristökasvatukseen ja vastuulliseen luontomatkailuun
  • Vahvistamme alueen kokonaiskestävyyttä
  • Jämsä on hiilineutraali vuonna 2035

  Mittarit

  • Hiilijalanjälki
  • Vesistöjen kunnostushankkeiden lkm
  • Toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi

  Toimeenpano

  • Ympäristöohjelma
 • Tavoitteet

  • Teemme yhdessä, kohtaamme ja osallistamme.
  • Rakennamme vahvoja verkostoja ja katkeamattomia palveluketjuja.
  • Luomme myönteisiä palvelukokemuksia ja keräämme asiakaspalautetta.
  • Uudistamme palveluja ja hyödynnämme digitaalisuutta.
  • Rakennamme positiivista kaupunkimainetta.

  Mittarit

  • Asiakastyytyväisyys kysely
  • Palaute ejämsä
  • Kaupunkimaine
  • Digitaalisten palvelukanavien määrä

  Toimeenpano

  • Palvelulupaus
 • Tavoitteet

  • Huolehdimme, että meillä on oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeassa paikassa
  • Panostamme työilmapiiriin, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen
  • Olemme rohkeita kehittämään osaamistamme ja työtämme tavoitteellisesti

  Mittarit

  • Henkilöstökysely
  • Työtapaturmat
  • Koulutuspäivät
  • Henkilöstökertomus

  Toimeenpano

  • Jämsäläinen hyvän työn toimintamalli
  • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Strategian päivitysprosessi ja ohjausryhmä

Jämsän kaupungin strategian päivittäminen

Jämsän kaupungin strategiaa käsiteltiin ohjausryhmässä syyskuusta 2021 marraskuuhun 2022. Ohjausryhmä kokoontui 11 kertaa ja sihteeristö 17 kertaa.

Ohjausryhmä sai ensimmäisen strategialuonnoksen valmiiksi maaliskuussa 2022, jonka jälkeen strategialuonnoksen kommentointikierros käynnistettiin. Strategialuonnokseen pyydettiin kommentteja ja mielipiteitä nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta, elinvoimaneuvottelukunnalta, yrittäjiltä, johtoryhmältä, henkilöstöltä, kuntalaisilta, hallitukselta ja valtuustolta.

Alla hallituksen nimeämä ohjausryhmä ja sihteeristö strategian päivittämiseen (06.09.2021).

Jämsän kaupungin strategia ja elinvoimaohjelma

Alta löydät Jämsän kaupungin nykyisen strategian ja elinvoimaohjelman. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt strategian 28.11.2022 ja elinvoimaohjelman 8.6.2020. Strategiasta tehdään kuvitettu versio ja video ja ne julkaistaan kevään 2023 aikana. Elinvoimaohjelman päivitysprosessi käynnistyy 2023 vuoden alussa.

Himos-Jämsä matkailustrategia 2022-2026

Himos-Jämsä on elinvoimaa, hyvinvointia ja elämyksiä vuoden jokaisena päivänä.

Himos-Jämsän matkailustrategia vuosille 2022-2026 ohjaa koko matkailun toimialaa tiiviimpään ja suunnitelmallisempaan yhteistyöhön rakentaen Himos-Jämsästä tunnetumman matkailualueen, jossa päätöksiä tehdään yhteisesti koko aluetta koskien. Tutustu matkailustrategiaan tästä linkistä.

Jaa sosiaalisessa mediassa