Kaupungin talouden tasapainottaminen

Tämä sivu sisältää koosteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä. Lisäksi sivulla on aikataulu talousasioiden käsittelystä eri toimielimissä. Sivulla kerromme, miten kuntalaiset voivat osallistua ohjelman suunnitteluun ja seurantaan.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on varmistaa, että kaupunkimme talous on vakaalla pohjalla tulevaisuudessa. Kuntalaki edellyttää, että kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakauden päättyessä.

Säästöohjelma

Kaupungin toimialoilla on valmisteltu kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti 11 miljoonan euron säästöohjelman vuosiksi 2024 – 2027. Vuonna 2024 on tavoitteena säästää kaksi miljoonaa euroa ja seuraavina vuosina kolme miljoonaa euroa vuosittain. Mikäli säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta ja taloussuunnitelmakausi jää 13,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Suunnitelluilla säästötoimenpiteillä on merkittäviä vaikutuksia palveluihin.

Keskeisimmät säästötoimenpiteet

1. Henkilöstömenojen leikkaus

2. Kaupungin kiinteistöjen myynti ja vuokraus.

3. Palvelujen toiminnan tehostaminen ja palvelujen lakkauttaminen.

4. Investointien priorisointi, uudelleenarviointi ja luopuminen

5. Verojen korottaminen

Säästötoimenpiteiden vaikutukset toimialoittain

 • Kaupungin suurinta toimialaa edustavan sivistystoimen säästöt suunnitelmakaudella ovat yhteensä noin 4,4 milj. euroa. Vaikutukset koskettavat niin varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota sekä elämänlaatupalveluita.

  Varhaiskasvatuksessa Peiponpesän Koivulinnan päiväkodin ryhmä lakkautetaan vuoden 2024 syksyllä. Puukilan ja Hallin päiväkodit muuttuvat 2 ryhmäiseksi.

  Perusopetuksessa säästöohjelma sisältää Koskenpään ja Länkipohjan koulun lakkauttamisen 1.8.2025 lukien.

  Mikäli talousohjelma ei toteudu suunnitellulla tavalla käyttötaloussäästöjen ja/tai rahoituspohjan osalta tai talouden tilanne muutoin heikkenee:

  Osana keinovalikoimaa arvioidaan Kaipolan koulun lakkauttamista 1.8.2026 alkaen tai myöhemmin. Keinovalikoimassa arvioidaan myös Kuoreveden yhtenäiskoulun lakkauttamista ja tilalle vl. 1-6 koulun perustamista 1.8.2027 alkaen tai 1.8.2028 alkaen. Juokslahden koulu siirretään tarvittaessa aktivoitujen toimenpiteiden -kategoriaan. Tarkastelu tehdään vuosittain.

  Perusopetuksen tuntijakoa muutetaan siten, että oppilaat saavat vähemmän opetusta äidinkielessä, matematiikassa ja käsityössä. Muutos toteutetaan siten, että hallitusohjelman mukainen tuntikehyksen lisääminen astuu voimaan.  Liikuntapainotteinen luokka lakkautetaan. Ohjaajien työaika kohdennetaan koulujen työaikojen mukaisiksi. Tämä tarkoittaa mm. työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä osaan kesäajasta.

  Lukion tuntikehystä muutetaan ensi vuoden syksystä lukien. Lukio-opetus toteutetaan kolmisarjaisena, valinnaisia aineita vähennetään.

  Elämänlaatupalveluja karsitaan. Kaupungin ylläpitämän liikennepuiston toiminta lakkaa. Kivipankin toiminta lopetetaan ja kiinteistö myydään. Uimahallin aukioloaikoja supistetaan. Kirjastoautopalvelu lakkaa ja auto myydään. Opistojen kurssiohjelmia tiivistetään ja taksoja korotetaan.

 • Elinvoimatoimialalla muun muassa luovutaan osallistavan budjetin toimintamallista. Maankäytön ja kaavoituksen sekä tonttipalvelujen tehtäviä järjestetään uudelleen. Asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa leikataan.

  Tonttipalvelujen ja kaavoituksen määrärahaleikkaukset ja henkilöstöjärjestelyt pidentävät käsittelyaikoja ja hidastavat mm. kaavoitusta.

  Kiinteistöt. Tyhjistä kiinteistöistä katkaistaan lämmitys, tai kiinteistöt myydään. Rakennusten kunnossapidon ja korjausten kustannuksia vähennetään.

  Muut säästöt. Yli 75-vuotiaiden liittymäauraukset lakkautetaan. Yksityistieavustukset puolitetaan. Hulevesien hallintaan liittyvät suunnitelmat jätetään toteuttamatta. Konekeskuksen määrärahaa pienennetään. Ilmanlaadun mittaukset lopetetaan. Latuja ajetaan vain yhdellä koneella viikonloppuisin, ylläpidettävien alueiden määrää supistetaan, leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen hoitotasoa heikennetään. Leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen karsimista valmistellaan.

 • Kaupunginvaltuuston valtuutettujen sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärää määrää vähennetään seuraavalla vaalikaudella. Puolet kokouksista toteutetaan etäyhteydellä.

  Konsernipalveluissa henkilöstösäästöt toteutuvat suunnittelukaudella eläköityvien suurella määrällä ja tehtäväkuvien yhdistämisellä. Vaihdepalvelut lakkaavat. Koulutus- ja matkakustannukset minimoidaan. Hankkeita karsitaan ja markkinoinnista tingitään.

Verot

Talouden tasapainottamiseksi on myös esitetty verojen korotuksia. Esitys pitää sisällään korotukset kunnallisveroon ja kiinteistöveroon maapohjan, vakituisten asuinrakennusten sekä muiden asuinrakennusten osalta. Myös konsernirahastoa käytetään 6,9 miljoonalla eurolla talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Aikataulut

Talouden tasapainotusohjelmaa käsitellään kaupungin toimielimissä loka-joulukuussa 2023.

Lokakuu

Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvioehdotuksensa lokakuussa.

Marraskuu

·        kaupunginjohtajan esitys hallitukselle marraskuun lopulla

·        lausunnot nuorisovaltuustolta, vanhusneuvostolta ja vammaisneuvostolta, oppilaitosten vanhempainyhdistyksiltä ja oppilas- ja opiskelijakunnilta 13.11. klo 15 mennessä.

Joulukuu

4. joulukuuta 2023: Kaupunginhallituksen kokouksessa hallitus antaa esityksen esityksensä valtuustolle talousarviosta, talouden tasapainottamisesta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027.

11. joulukuuta 2023: Kaupunginvaltuuston kokouksessa käsitellään talousarvio ja talouden tasapainotussuunnitelma sekä taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Tilaisuudet

Lokakuu

Striimattu suora lähetys taloudesta (pidetty)

Marraskuu

Kuntalaistilaisuus, tiistai 21. marraskuuta 2023, klo 18 – 20
Kuntalaistilaisuus, lauantai 25. marraskuuta 2023, klo 9 – 10

Keskustelutilaisuus valtuustolle 28.11.2023
Keskustelutilaisuus kylien edustajien kanssa 30.11.2023

 

Jaa sosiaalisessa mediassa