Äkillisen rakennemuutostyöryhmän tilannekatsaus 14. tammikuuta 2021

Äkillisen rakennemuutoksen työryhmän (ÄRM) toimijat kokoontuivat torstaina vuoden ensimmäiseen tilannekatsaukseen. Jämsän alueen elinvoiman säilyttämisen eteen tehtävä yhteistyö tulee edelleen jatkumaan tiiviinä tämän vuoden puolella.

– Rakennemuutostyö tulee tahdittamaan myös alkanutta vuotta. Alkuvuonna keskeisenä asiana on uusien hyvinvointialueiden valmistelu, johon liittyvät Jämsän kaupungin sairaalan tulevaisuus, sote kokonaisuus sekä psykososiaalisen tuen paketti. Toinen keskeinen kokonaisuus on Kaipolan tehdasalueen tulevaisuus ja sen mahdollisuuksien hyväksyminen. Lisäksi teemana on rahoituksen riittävyys ja sen kohdentaminen, kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo työn alla olevista asioista

Jämsä kiinnostaa yrityksiä

Yritysvelhohankkeessa on kartoitettu yritysten kiinnostusta sijoittua Jämsään.
– Ilahduttava joukko yrityksiä on kiinnostunut Jämsään sijoittumista. Suunnitelmia ja aikatauluja tulevasta vuodesta tehdään yhteistyössä UPM:n kanssa ja yritysten kanssa käydään keskusteluja siitä, mitä heidän toimintansa voisi Jämsässä olla. Olemme positiivisella ja odottavalla kannalla, yritysvelhohanketta vetävä Jani Viitasaari iloitsee.

Kaipolan tehdas ja Patria

Kaipolan tehtaan tuotanto on hiljentynyt ja kaikki koneet seisomassa.

– Tällä hetkellä koneita on turvallistettu ja turvallistetaan. Voimalaitos toimii normaalisti tuottaen Jämsän Aluelämmölle energiaa ja pitää tehdasaluetta lämpimänä. Henkilöstöstä UPM:n ulkopuolelle tehtaan pysäyttämisen ja irtisanomisten jälkeen on joko uuteen työhön tai koulukseen sijoittunut kaikkiaan 60 henkilöä. UPM:lle muihin tehtäviin on työllistynyt seitsemän uutta henkilöä, UPM:n Marko Laakkonen tiivistää tilannetta tehtaalla.

Patria Aerostructures tehtaalla Hallissa on aloitettu muutosturvavalmennukset.

– Muutosturvavalmennukset alkavat tänään Baronan vetämänä ryhmävalmennuksina ja jatkuu halukkaiden kanssa yksilövalmennuksena kevään aikana. Irtisanotuista henkilöistä jo kaksi on ehtinyt työllistymään irtisanomisajan puitteissa. Lisäksi muutamia lomautuksia olemme voineet purkaa sisäisiä toimia tekemällä. Positiivisia asioita on tapahtunut, vaikka liiketoiminnan osalta tilanne ei ole muuttunut, Patrian edustaja Petri Hepola kuvailee tilannetta.

Rahoitus

Budjettiriihessä Jämsään kohdistetusta 8,7 milj. euron rahoituksesta puolet toteutui viime vuoden puolella. Toisen erän toteutukselle ei ole vielä tarkkaa päivämäärää.

Keski-Suomen liitossa valmistaudutaan REACT- rahoituksen tuloon, joka on nykyiseen EU-ohjelmaan kuuluva lisärahoitus koronatilanteen vuoksi. Keski-Suomeen rahoitus on kaikkiaan 13,4 miljoonaa euroa.

– Kuinka paljon rahoituksesta menee Keski-Suomen ELY-keskukselle ja kuinka paljon Keski-Suomen liitolle, linjataan helmikuussa. Rahoitussuunnittelussa on tarpeen huomioida, millaisia hankkeita Jämsän alueelta on tulossa. 70 prosenttia rahoituksesta on investointeihin ja kehittämiseen, loppuosa voisi kohdentua työllisyyteen ja osaamiseen. Rahoituksen myöntöperusteet voivat olla laveammat, kuin muussa rahoituksessa, Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta tarkentaa.

– Yritysten tulee pohtia, onko liiketoiminnassa kehitettävää, investointeja tai työvoiman tarvetta. Asiassa kannattaa olla yhteydessä kaupungin yrityspalveluihin. Rahoitus selvitetään aina tapauskohtaisesti, rahoitusta yrityshankkeisiin riittää, korostaa Jaakko Ryymin ELY-keskuksesta.

Työllistäminen ja koulutus

TE-toimiston henkilökohtainen palvelu käynnistynyt tehtaalla keskiviikkoisin, muina päivinä toimii puhelinpalvelun. Vuoden vaihteen jälkeen on käynnistynyt myös työkykyasioihin liittyvä puhelinlinja. Tutkintotavoitteista koulutusta sekä työvoima- ja yrittäjyyskoulutusta on käynnistetty.

– Alihankintayrityksiä on kartoitettu 200, joista kymmenen on ilmoittanut, että Kaipolan tehtaan lakkauttamisella on vaikutuksia yrityksen tilanteeseen ja voi johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin, Tuula Säynätmäki TE-toimistosta kertoo. Yt-neuvottelujen määrät eivät ole nousseet, vaikutukset työllisyyteen ovat olleet pelättyjä pienemmät.

TE-toimisto kannustaa irtisanottua henkilöstöä ilmoittautumaan mahdollisimman pian työnhakijoiksi, jotta yhteydenotto työllistymis- ja koulutusasioissa olisi mahdollinen.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Gradian edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 11.2.2021 klo 8.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös