Äkillisen rakennemuutostyöryhmän tilannekatsaus 15.4.2021

Rakennemuutostyöryhmän huhtikuun kokouksessa todettiin Jämsässä toteutettavien hankkeiden edenneen suunnitellusti. Yritystukihakemuksia on saatavilla olevaan rahoituksen nähden toistaiseksi jätetty vähäisesti. Työllistyminen ja kouluttautuminen on kehittynyt hyvin.

Jämsän kaupungilla hankkeiden valmistelua on jatkettu ahkerasti.

– Velho-hankkeen muutoshakemus ja Himoksen alueen jätevirtoja koskeva hankehakemus on toimitettu Keski-Suomen liitolle arvioitavaksi. Olemme myös keskustelleet hyvässä hengessä elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa Kaipolan alueesta ja siihen liittyvästä hankkeesta, vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen kertoo.

UPM Kaipolassa työllistyminen kehittynyt positiivisesti

– 94 henkilöä on löytänyt uran UPM:n ulkopuolella, osa on ryhtynyt yrittäjäksi, osa lähtenyt opiskelemaan ja joillekin on tehty eläkeratkaisuja. Lisäksi 72 henkilöä on löytänyt toisen työn UPM:ltä, heidän työsuhteitaan on jatkettu ja mukana on myös kesätyöntekijöiksi palkattuja henkilöitä. Kaipolaan on kiinnitetty pieni ryhmä purkamaan koneita ja laitteita, joita lähetämme muualle UPM:lle. Lisäksi Kaipolassa on jonkin verran ulkoisia urakoitsijoita. Lisäksi keskustelemme aktiivisesti teollisista jatkotoimenpiteistä Kaipolan alueella potentiaalisten toimijoiden kanssa. Säynätsalon vaneritehtaalle löytyi uusi omistaja, toivotaan, että joku päivä näin käy myös Kaipolassa, Marko Laakkonen toteaa UPM:n Kaipolan tilanteesta.

– Työttömyyskassan infotilaisuudet ovat 4.- 5. ja 11. toukokuuta. Työvelvoite on päättynyt suurimmalle osalle Kaipolasta irtisanotuille, noin 50 henkilöä työssä edelleen, UPM Kaipolan pääluottamusmies Ismo Salonen kertoo.

Rahoitus

Velho-hankkeen lisärahoituksen ja Himoksen jätevirtahankkeen jälkeen rahoitusvaltuutusta Jämsän hankkeille on jäljellä niukasti.

– Olemme esittäneet TEMin suuntaan lisävaltuutta 1,9 milj. euroa. EU:n REACT lisärahoituksen haku on avoinna 7. toukokuuta saakka. Keski-Suomessa tähän rahoitukseen on paljon kiinnostusta, rahoitus on käytettävissä myös Jämsässä. Maakuntahallitus on ottanut kantaa valtiontukiin. Kannanotossa esitetään muun muassa, että Jämsä vakavan rakennemuutoksen kaupunkina nousisi II-tukialueeksi. Keski-Suomen kansanedustajat ovat yhdessä rivissä viemässä Keski-Suomen näkemystä eteenpäin. Prosessi tulee kuitenkin jatkumaan syksyyn saakka, Pirjo Peräaho Kesi-Suomen liitosta toteaa.

Jämsäläiset kansanedustajat Piritta Rantanen ja Jouni Kotiaho vahvistavat, että Keski-Suomen kansanedustajat ovat tunnustaneet Jämsän tilanteen. Tahtotila on yhteinen, mutta kaikki maakunnat kilpailevat samasta rahoituksesta.

Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoi yritystukirahoituksen aikataulun ja rahoituksen kanssa olevan haasteita. Jämsään kohdennettua yritystukea on myönnetty 160.000 euroa, jäljellä on yli 2,5 milj. euroa yritystukivaltuutta käytettävissä elokuun loppuun vanhan yritystukilain mukaan.

Kaupungin yrityspalvelupäällikkö Joonas Nurminen arvioi vähäiseen yritystukien hakemusmäärään olevan syynä rahoituksen myöntämisen tiukat ehdot, raha ei taivu siihen mihin yritykset rahoitusta tarvitsisivat.

Työllistäminen ja koulutus

Caius Forsberg Keski-Suomen TE-toimistosta kertoi muutosturvatyön vaiheista sekä syksyksi suunnitellusta Rekrytapahtumasta. Henkilökohtaista neuvontaa tehtailla on ollut lähes 200 työvuoroa, lisäksi puhelinpalvelut ovat olleet auki usealla eri palvelulla. Muutosturvainfoja on järjestetty marras-joulukuussa 21 kpl ja toukokuussa järjestetään 6 kpl lisää yhdessä Paperiliiton kanssa. Tiivis yhteistyö on jatkunut koulutusta ja valmennusta tarjoavien tahojen kanssa irtisanottavien tarpeista sekä tulevista koulutusmahdollisuuksista ja
valmennuksista.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään (ÄRM) osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön, Gradian ja Jämsän Yrittäjät ry:n edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 20.5.2021 klo 8.

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

 
Tiedotetta korjattu 16.4. Henkilökohtaista neuvontaa tehtaalla on ollut lähes 200 työvuoroa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös