Äkillisen rakennemuutostyöryhmän tilannekatsaus 20.5.2021

Jämsässä yrityshankkeiden parissa tehdään töitä jatkuvasti. Hankkeisiin varattua rahoitusta jäljellä vielä kaksi miljoonaa. Työllisyystilanne on parantunut. Koronatilanteen myönteinen kehitys helpottaa elinkeinoelämää, erityisesti matkailun ja palvelujen toimialoilla. Äkillinen rakennemuutostyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran syksyllä.

UPM Kaipola ja Patria Aerostructures

Kaipolan tehdasalueen osalta ratkaisua vielä odotellaan. Mikäli kaupungin tukea ratkaisun osalta tarvitaan, siihen on valmius. Pienempien yrityshankkeiden osalta asioita on valmistelussa runsaasti, elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen toteaa.

Valtaosa Kaipolan irtisanomisista on realisoitunut toukokuun puoleen väliin mennessä.
– Kaipolassa noin 40 henkilöä on edelleen töissä joko voimalaitoksella tai purkutehtävissä. 98 henkilöä on aloittanut UPM:n ulkopuolella uuden työsuhteen, koulutuspaikan tai yrittäjyyden. UPM:n sisältä 84 henkilölle on löytynyt uusi työ tai työsuhteen jatko. Tässä vaiheessa tilanne on kohtuullinen, UPM:n työantajaedustaja Marko Laakkonen sanoo.

Patrian tilanne Hallissa on kaksijakoinen, kaupallisen ilmailun piristymisessä on viivettä.
– Kaupallisen ilmailun piristyminen on viivästynyt mikä näkyy Airbusin komponenttien tarpeissa. Kevät on mennyt tosi hyvin ja pääsimme normaalitilanteeseen. Kesän aikana joudumme arvioimaan, onko tilanteeseen tulossa vielä lisäviivettä. Kaksi viikkoa sitten Patrialla on käynnistynyt koko konsernin laajuinen yt-prosessi, joka liittyy lähinnä uuteen organisoitumiseen. Tavoittelemme merkittävää strategista kasvua vuoteen 2025 mennessä. Noin 400 henkilölle tulee merkittävä työsuhteen muutos, mutta käytännössä ei henkilöstön sopeuttamistarpeita, Petri Hepola Patria Aerostructuresilta kertoo tilanteesta.

Rahoitus

EU:n jäsenvaltiot ovat saaneet komissiolta lopulliset linjaukset valtiontukijaotuksesta. Valtioneuvoston asetus, joilla Suomen sisäinen ratkaisu valtiontukialueitten suhteen tehdään, tulisi voimaan vuoden 2022 alussa.

– Yhteistyötä on rakennettu Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan kanssa siten, että kykenisimme yhteisesti ajamaan Länsi-Suomen maakuntaliittojen näkemystä. Keski-Suomen kannalta Jämsä, Saarijärven-Viitasaaren seutu ja turvetuotantoa menettävät kunnat olisi II-tukialueita, Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitosta täsmentää.

Jämsässä on erityisesti Himoksen alueella virkistymistä hankepuolella.
– Jämsälle on kaksi milj. euroa korvamerkittyä rahaa käytettävissä. Kesän aikana on mahdollisuus vielä jättää hankkeita vireille. Kuluvan rahoituskauden viimeinen vireille jättöpäivä on elokuun viimeinen päivä, Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Työllistyminen ja koulutus

Kaipolasta irtisanotuista henkilöistä 208 on ilmoittautunut Keski-Suomen TE-toimistolle, joihin kaikkiin ollaan yhteydessä. Vain ilmoittautuneiden työllistymistä on mahdollista seurata. Henkilön tulisi itse vaihtaa statuksensa TE-hallinnon järjestelmään, mikäli tilanne muuttuu, Caius Forsberg TE-toimistosta muistuttaa.

Eri koulutuksen järjestäjien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Tarpeita on muun muassa tietotekniikkakoulutuksista, myös työkykyasiat ovat nousseet esille. TE-toimisto järjestää yhdessä kaupungin kanssa koulutuspäivän Jokivarren puukoululla perjantaina 28.5.2021.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään (ÄRM) osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön, Gradian ja Jämsän Yrittäjät ry:n edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.8.2021 klo 8.

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

 

Tiedotetta korjattu 21.5. klo 9:30:  täsmennys koskien II-tukialueita

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös