ÄRM: Jämsän toimintaympäristön kehittämiseen suotuisat näkymät

Jämsän äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) työryhmässä niin yritysten kuin julkisten toimijoiden taholta todettiin useiden Jämsän kehittymiseen vaikuttavien asioiden olevan vielä valmistelussa. Työllisyyden toivotaan kehittyvän Jämsässä myönteisesti, kun käynnissä olevat yritysten hankkeet etenevät suunnitellusti.

Jämsän alueen tulevaisuuteen sekä rakennemuutokseen vaikuttavissa asioissa on kaupungilla perustyön ohella ponnisteltu neljän suuren teeman parissa. Näitä ovat olleet hävittäjäpäätöksen vaikutukset Hallin alueen kehittymiseen, hyvinvointialueen valmistelu, koronatilanne sekä äkillisen rakennemuutoksen jatkotukeen liittyvä valmistelu.

Jämsä haki ja sai valtiolta äkillisen rakennemuutoksen jatkotukea, joka edellyttää hakemuksessa esitettyjen kokonaisuuksien tarkentamista hankkeiksi.

– Kokonaisuuksilla tavoitellaan muun muassa sitä, että meillä mahdollistuu uudistuvan teollisuuden kehittyminen ja osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan uusien kehittyvien yritysten tarpeisiin. Lisäksi ajatuksena on houkutella Jämsään uusia yrityksiä ja saada syntymään enemmän tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoimintaa, vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen tarkentaa.

Patria ja Kaipola Greenport

Kaipolassa voimalaitos on käynnistetty vuoden vaihteessa erilaisten huolto- ja tarkistus toimenpiteiden jälkeen.
– Savua tulee piipusta ja vesihöyryä putkista, joten näyttää siltä, että siellä on tekemisen meininki. Isompia ongelmia ei ole ollut. Muilta osin tällä hetkellä on meneillään Kaipolan kilpailukykytekijöiden selvitystyö yhdessä Jämsän alueen ympäristön muiden yritysten mahdollisten synergioiden kanssa. Lisäksi markkinointi- ja tilaportfolion suunnittelu on käynnistymässä. Meille on käynyt selväksi, että tilojen muokkaaminen eri toimijoille sopiviksi tulee olemaan iso työ. Pikkuhiljaa, luottavaisin mielin mennään eteenpäin, Martti Inkovaara Kaipola Green Port Oy:stä sanoo.

Petri Hepola Patrialta totesi HX-hävittäjävalinnan jatkuvan vuoden kestävillä sopimusten viimeistelyillä. Eturunko tulee valmistukseen ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

– Käytännössä hävittäjävalinta on vasta tehty, mutta yksityiskohtia ei vielä ole sovittu. Teollisuuden väliset neuvottelut pääsevät etenemään, kun Suomen ja Yhdysvaltojen hallintojen välisen sopimus on tehty. Aikajänteenä merkittävin on sitoumus F-35 teollisuusosapuolten osalta vuoteen 2040 asti, joka on sidottu tiettyyn määrään komponentteja ja erityisesti eturunkoa, Petri Hepola kertoo sopimusvalmisteluista.

Yritystukialueista odotetaan päätöstä

Jämsän alueelle saatu rahoituspäätös rakentaa suotuisan näkymän toimintaympäristön kehittämiseksi. Tuki ei kuitenkaan ole suunnattu yrityksille. Yritysrahoitukseen on käytettävissä puolet vähemmän EU-euroja kuin edellisellä rahoituskaudella. Kuinka paljon kansallisella rahoituksella voidaan korvata menetettyä osuutta, on vielä avoinna. Keski-Suomen liitosta toivotaan keskustelua työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yritystukialueista.

– Valtioneuvoston tulisi päättää yritystukialueista, Keski-Suomen terveiset ovat selkeät. Yrityksen käynnistäessä investointeja, tarvitsee se myös yritysrahoitusta, Pirjo Perä-aho Keski-Suomen liitosta painottaa.

Työllisyys ja koulutus

Jämsän alueella kerrannaisvaikutukset työllisyyteen Kaipolan tehtaan lakkauttamisesta ovat jääneet pelättyä pienemmäksi. Aiemmin UPM:n Kaipolan palveluksessa olleita työnhakijoita on tällä hetkellä 185 henkilöä, joista 118 on työttömänä.

– Patria tulee tarvitsemaan noin sadan henkilön lisäresurssin Halliin. Merkittävä ponnistus on myös nykyisen työvoiman pitäminen. Tarkastelemme muuntokoulutuksesta lähtien eri vaihtoehtoja, Petri Hepola tähdentää.

Jämsän alueen yritykset eivät ole löytäneet Rekrykoulutuksen mahdollisuuksia. Gradia Jämsän toiminta on ollut yrityslähtöistä ja se onkin räätälöinyt koulutuksia työssäoppimispaikkojen mukaan. Petteri Järvinen Gradialta arvelee räätälöityjen (henkilökohtaistaminen) koulutusten osaltaan vähentäneen yritysten Rekrykoulutuksen tarvetta.

Äkillinen rakennemuutos on tilanne, jossa globalisaatio ja tuotantorakenteen muutokset aiheuttavat äkillisiä ja merkittäviä pysyviä vaikutuksia alueen kehittymiseen. Äkillisen rakennemuutoksen työryhmään osallistuu Jämsän kaupungin keskeisiä toimijoita sekä UPM:n Kaipolan, Kaipola Green Portin, Kaipola Recyclingin, Patrian, Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja Gradian edustajia sekä jämsäläiset kansanedustajat. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 23.2.2022. 

Lisätietoja:

vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös