Aamu- ja iltapäivätoiminnan laajuus lukuvuonna 2021-2022

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 6.5.2021 seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan laajuudesta.

Iltapäivätoimintaan oli hakijoita 104 ja määrän perusteella iltapäivätoimintaryhmän perustuvat lv. 2020 – 2021 Kaipolan koululle (1 ryhmä), Korven koululle (1 ryhmää) ja Jämsänjoen yhtenäiskoululle koululle (2 ryhmää sekä 1 erityisryhmä). Iltapäivätoimintaryhmän vähimmäiskoko on edelleen 15 lasta.

Iltapäivätoiminnan maksuissa ja maksukäytänteissä noudatetaan sivistyslautakunnan päätöstä (15.10.2020 § 93). Kuukausimaksu on 125 euroa. Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudes­sa, peritään puolet maksusta. Lisäksi maksuihin liittyy mm. lapsen sairastumisesta tai osallistumattomuudesta johtuvia huojennuksia.

Maksuvapautus voidaan puolestaan antaa tuloihin perustuvana. Tulorajat noudattavat varhaiskasvatuksen tulorajoja. Iltapäivätoimintaan varattu paikka on irtisanottava kirjallisesti irtisanomiskuukautta edeltävän kuukauden ensimmäiseen päivään mennessä.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja toteuttamisessa mukana olevia.

Iltapäivätoiminta on kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Iltapäivä­toi­min­nan ohjaajilla ja lasten huoltajilla tulee olla toistensa yhteystiedot.

Yhteistyötä pyritään lisäämään myös muiden lasten ja nuorten kans­sa työskentelevien tahojen kanssa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset seurat, järjestöt ja yhdistykset.

Lukuvuoden päättyessä arvioidaan päättynyttä kautta. Asiakasperheillä on mahdollisuus arvioida toimintaa kirjallisesti. Sivistystoimi osallistuu palvelun tuottajana myös ulkopuoliseen arviointiin toiminnan osalta. Näin halutaan varmistaa tavoitteiden toteutuminen. Arvioinnin keskeiset osat julkaistaan. Lukuvuoden 2021 – 2022 aikana ei järjestetä aamutoimintaa.

Lisätietoja: iltapäivätoiminnan koordinaattori Minna Kinnunen, p. 040 524 7298

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös