Aluehallintovirastolta päätös Patajoen pienveneväylää koskevaan hakemukseen

Jämsän kaupunki on hakenut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Patajoen pohjapadon kunnostukseen, pienveneilyn mahdollistavan rullaradan rakentamiseen ja pienvenereittiin liittyvien nykyisten rakenteiden pysyttämiseen, pysyvää käyttöoikeutta hanketta varten tarvittaviin alueisiin sekä lupaa ryhtyä hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Aluehallintovirasto on ratkaissut asian 28.5.2021 Jämsän kaupungin hakemuksen mukaisesti.

Hankkeen tarkoituksena on saattaa alueella oleva nykytilanne vesilain mukaiseksi, parantaa kalaston liikkuvuutta, mahdollistaa pienveneiden (soutuveneet, kanootit, kajakit) kulku Päijänteen ja Patalahden välillä sekä parantaa alueen virkistyskäyttöä.

– Hankkeessa muokattaisiin Patajoen pohjapatoa kalatien rakentamisen osalta sekä rakennettaisiin pohjapadon yhteyteen pienveneille tarkoitettu rullarata, niitettäisiin pienimuotoisesti vesikasvillisuutta, sekä purettaisiin keskeneräinen venesulkurakenne. Hankkeen toteutus käynnistyy tarkemman suunnitelman laatimisella, mikäli päätös tulee lainvoimaiseksi, toteaa elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Aluehallintovirasto on tehnyt Jämsän kaupungin hakemuksesta uuden lupaharkinnan intressivertailuineen ja katsoo, että antamallaan päätöksellä kokonaisuudesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Päätös ei ole lainvoimainen, vaan siihen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 5.7.2021 asti.

Lisätietoja: elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen, puh. 040 747 7736

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös