Ateriajärjestelyt ja puhtauspalvelut sivistystoimialalla

Jämsän kaupungin sivistystoimialan laitoksien ateriajärjestelyissä on tehty muutoksia. Tehostettua puhtauspalvelua jatketaan koko kaupunkiorganisaatiossa.

Jämsän kaupunki luopuu vaiheittain koronapandemian aikana käytössä olleesta toimintatavasta, jossa peruskoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden ateriat on annosteltu valmiiksi lautasille. Muutoksen jälkeen oppilaat ja opiskelijat annostelevat itse ateriansa. Oppilas- ja opiskelijaryhmien välillä ottimet vaihdetaan. Samalla terveysturvallisuusohjeiden läpikäyntiä tehostetaan ja käsien pesuun kiinnitetään huomiota.

Lokakuun alusta, perjantaista 1.10. alkaen menettelytapamuutosta kokeillaan Jämsän lukiossa. Mikäli erityisempää ei ilmene, syysloman jälkeen, maanantaina 25.10 alkaen menettelytapamuutos laajenee koskemaan myös peruskouluja. Opetushallituksen ohjeet koulutuksen järjestäjälle mahdollistavat muutoksen. Taustalla on myös yhteiskunnan asteittainen rajoitustoimien purkaminen.

Opetushallituksen ohjeen mukaisesti varhaiskasvatuksessa henkilöstö annostelee edelleen lasten ateriat.
– Olemme toimineet pandemian ajan muun muassa ateriajärjestelyjen osalta varovaisuuden periaatetta noudattaen. Yhteiskunnan avautuessa päädyimme ottamaan askeleita kohti tavanomaisempaa. Oppilaat ja opiskelijat ovat päivittäin ryhmissään tekemissä toistensa kanssa, joten ottimien vaihto ryhmien välillä katsottiin riittäväksi terveysturvallisuuskeinoksi, toteaa johtava rehtori Juha Damskägg.

Tehostettua puhtauspalvelua jatketaan kaupunkiorganisaatiossa ja siten myös sivistystoimialan laitoksissa vuoden loppuun saakka. Asiaa arvioidaan loppusyksystä uudelleen.

Asian arviointiin ja valmisteluun osallistuivat varhaiskasvatusjohtaja Jääskeläinen, johtava rehtori Damskägg, liikelaitosjohtaja Västinen, sivistystoimenjohtaja Kilpeläinen ja Jämsän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ojala.
Jämsän kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi ateriajärjestelyistä ja tehostetusta puhtauspalvelusta kokouksessaan 21.9.2021.

Jämsän kaupungin peruskouluissa on 1776 oppilasta ja lukiossa 213 varsinaista opiskelijaa sekä 26 kahden tutkinnon opiskelijaa. Varhaiskasvatuksen piirissä on 560 lasta.

Tehostetun siivouksen ohje (pdf)

Lisätietoja:
Johtava rehtori Juha Damskägg, p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös