Avustuksenhaku muuttuu sähköiseksi, avustusperiaatteet päivitettiin

Uusi sähköinen avustuksenhaku otetaan käyttöön Jämsän kaupungin sivistystoimialalla 2.12.2021. Uuden palvelutavan myötä sivistyslautakunta päivitti kokouksessaan 25.11.2021 myös avustustoiminnan periaatteet.

Kohde- ja hankeavustusta voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille ja yksityisille, joiden kotipaikka on Jämsä. Tukea voi saada entiseen tapaan koulutus-, tapahtuma-, ohjaus- ja kilpailutoiminnan avustuksina. Tukea voi hakea myös tilojen ja alueiden hoitoon, kunnossapitoon, vuokraan tai esimerkiksi suunnistuskarttojen tekemiseen.

Avustusta myönnettäessä tähdennetään edelleen avustuksen vaikuttavuutta, sen vaikutuspiiriin kuuluvien ihmisten määrää, yhteistyötä tai uusia avauksia.

-Avustukset suositellaan hakemaan uuden sähköisen eJämsä-palvelun kautta, mutta tarvittaessa haku onnistuu myös paperilomakkeella. Lomake löytyy Jämsän kaupungin internet-sivuilta. Opastamme mielellämme eJämsä-palvelun käyttöön, toteaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki. 

Avustukset haetaan pääsääntöisesti etukäteen ennen toiminnan aloittamista. Poikkeuksen muodostavat ohjatut liikunta- ja muut ohjatut ryhmät, joiden tuki haetaan vasta jälkikäteen. Avustusta voidaan hakea ympäri vuoden. Tuen saaminen edellyttää aina tuen saajalta omavastuuosuutta, joko taloudellisessa tai esimerkiksi talkootyön muodossa.

Avustus maksetaan kuittijäljennöksiä tai muuta selvitystä vastaan. Tarvittavat menotositteet on toimitettava viimeistään kolmen kuu­kau­den kuluessa tuetun tapahtuman toteutumisesta. Sähköisen asiointipalvelun täydennyspyyntöön voi olla kirjattuna muukin määräaika, jota hakijan on noudatettava.

Avustuksesta voidaan maksaa kuitenkin osa etukäteen, mikäli hankkeen toteutuminen sitä vaatii.

Jämsän kaupunki edellyttää avustuksia saaneiden yhdistysten toimivan yhdistyslain mukaisesti sekä noudattavan muitakin yhdistystoimintaa koskevia lakeja ja säädöksiä, muun muassa työnantajavelvoitteita. Tämän takia avustusta hakevien yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitaminen tarkistetaan siinä laajuudessa kuin se on mahdollista kaupungilla käytössä olevilla tietojärjestelmillä. 

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa käsiohjelmissa, markkinointimateriaaleissa ja muissa vastaavissa julkaisuissa kaupungin tukeneen toimintaa. 

Tutustu eJämsä-palveluun: https://easiointi.jamsa.fi/avustukset/

Päivitetyt avustusperiaatteet kokonaisuudessaan voi lukea tästä linkistä.

Lisätietoja: vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös