Esiopetuksen järjestäminen Länkipohjassa lukuvuonna 2021-2022

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 9.6.2021 esiopetuksen järjestelyt Länkipohjan päiväkodissa olevien esiopetusikäisten lasten osalta lukuvuonna 2021 – 2022. Päätöksen mukaan esiopetus järjestetään Länkipohjan päiväkodissa. Sivistyslautakunta päätti myös, että esiopetuksen järjestämisen vähimmäisryhmäkoko ja periaatteet valmistellaan. Sivistyslautakunta päätti myös, että palveluohjausprosessin käytänteisiin kiinnitetään huomiota tarkentamalla palveluohjauksen ohjeistusta ja siitä vastaavien viranhaltijoiden perehdytystä.

Länkipohjan päiväkodissa on yksi lapsiryhmä, jossa lasten ikäjakauma on 2 – 6 -vuotiaita. Esiopetuksen toteuttaminen tulee huomioida koko lapsiryhmän ja varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitellussa ja toteuttamisessa, päiväkodin pienryhmätoiminnan järjestämisessä ja henkilöstöresurssin käytössä päivittäin. – Järjestely vaikuttaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan työskentelyn kohdentamiseen, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen.

Jämsän kaupungissa järjestetään esiopetus osana varhaiskasvatusta päiväkodeissa. Järjestävien päiväkotien ja esiopetusryhmien määrä perustuu esiopetukseen tulevien lasten määrään.

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös