Esiopetuksen ja koulukuljetusten kilpailutus käynnistyy

Jämsän sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 25.11.2020 käynnistää kaupungin esiopetus- ja koulukuljetuksen kilpailutuksen.

 

Nykyiset esiopetus- ja koulukuljetussopimukset päättyvät 31.7.2021. Uudessa hankinnassa kilpailutetaan Jämsän kaupungin sivistystoimen järjestämät koulukuljetukset so­pi­mus­mal­lil­la 3+1+1 vuotta ajalle 1.8.2021 – 31.7.2024 sekä mah­dol­li­set optiovuodet aikavälillä 1.8.2024 – 31.7.2026. Kilpailutus koskee linja-autokuljetuksia ja taksikuljetuksia.

 

Kilpailutus kattaa myös kou­lu­päi­viin kuuluvat erilliskuljetukset. Ne tullaan kilpailuttamaan sa­mal­le ajanjaksolle sopimusmallilla 1+1+1+1+1.

 

Sopimusehtoihin kirjataan koh­ta, jolla ostettavien vuorojen määrää voidaan lisätä tai vähentää enin­tään 25 %. Tällä pyritään turvaamaan hankintasopimuksen ai­ka­na joustavuus esim. palvelutarvemuutoksissa.

Linja-autokuljetusten hankinnan arvo on arviolta 1 900 000 €, alv 0 %. Taksikuljetusten hankinnan arvo on arviolta 6 800 000 €, alv 0 %. Molempien kuljetusten hinta-arviot sisältävät myös optiovuodet. 

Lisätietoja:
logistikko Joona Nurmi
puh. 0400 506 811

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös