Gradia pääsääntöisessä etäopetuksessa 8. – 28.3.

Gradia järjestää koulutuksen pääsääntöisesti etäopetuksena 8.–28.3.2021 valtionneuvoston ja opetuksen hallinnonalan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen taustana on koronatilanteen yleinen heikkeneminen.

Gradiassa etäopetusmääräys koskee Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän ammatillista opetusta, valmentavia koulutuksia ja aikuisten perusopetusta sekä Gradia-lukioiden (Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio) opetusta.

Gradia Jyväskylän järjestämä taiteen perusopetus eli musiikin ja tanssin harrastajien opetus jatkuu lähiopetuksena 12-vuotiailla ja sitä nuoremmilla. Yli 12-vuotiaiden opetus järjestetään 8.–28.3. etäopetuksena.

Gradian turvallisuusohjeita noudattaen ja suositukset huomioiden lähitoteutuksina voidaan järjestää myös etäjakson aikana seuraavat: valmistumiseen ja opintojen etenemiseen liittyvät kokeet, näytöt ja ammatillisen koulutuksen ajo-opetus sekä poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen edellyttämät tukitoimet, kuten koronapajat.

Oppilaitoksen rehtorin erityisen harkinnan mukaisesti voidaan lisäksi järjestää Gradian turvallisuusohjeita noudattaen ja suositukset huomioiden lähiopetusta opiskelijalle tai ryhmälle, jos ratkaisun perusteena on etäopiskelun erityinen kuormittavuus.

Oppilaitoksessa lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden määrä voi kaikissa tapauksissa olla korkeintaan 25 prosenttia kokonaisopiskelijamäärästä.

Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu työpaikkojen koronaohjeistusten mukaisesti.

Opiskelijat saavat opettajilta ja ryhmänohjaajilta tiedon omien opintojen toteutuksesta.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään 16.3.–7.4. Kirjoitusten turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Opiskelijoita on kehotettu välttämään tilanteita, joissa on korostunut riski altistua koronalle. Gradian ylioppilaskokelaille on suositeltu myös kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen kirjoituksiin osallistumista.

Kouluruokailuun oikeutetuille opiskelijoille jaetaan etäopetusjaksolla ruokapaketti keskiviikkoisin Jyväskylässä ja Jämsässä. Ruoanjakeluun ilmoittaudutaan viikoittain Wilma-viestillä lähetettävän kyselyn kautta.

Henkilöstölle suositellaan vahvasti etätyötä niissä tehtävissä, joihin se soveltuu.

Lisätietoja
Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, puh. 040 341 5100

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös