Gradiassa siirrytään etäopetukseen 8.3.

Gradiassa valmistaudutaan siirtymään etäopetukseen hiihtolomaviikon jälkeen. Etäopetukseen siirrytään, mikäli maan hallitus toteaa ensi viikolla koko maahan poikkeusolot ja määrää toisen asteen etäopetukseen 8.–28.3.2021 väliseksi ajaksi koronaviruksen kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Gradiassa etäopetusmääräys koskee Gradia Jyväskylän ja Gradia Jämsän ammatillista opetusta, valmentavia koulutuksia ja aikuisten perusopetusta sekä Gradia-lukioiden opetusta.

Gradia Jyväskylän järjestämä taiteen perusopetus, eli musiikin ja tanssin harrastajien opetus, jatkuu lähiopetuksena 12-vuotiailla ja sitä nuoremmilla. Yli 12-vuotiaiden opetus järjestetään 8.–28.3. etäopetuksena.

Valmistumiseen ja opintojen etenemiseen liittyvät kokeet, näytöt ja ammatillisen koulutuksen ajo-opetus sekä poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen edellyttämät tukitoimet voidaan järjestää erityistä varovaisuutta ja turvallisuusohjeita noudattaen lähitoteutuksina myös etäopetusjakson aikana. Työelämässä tapahtuva oppiminen jatkuu työpaikkojen koronaohjeistusten mukaisesti.

Opiskelijat saavat opettajilta ja ryhmänohjaajilta tiedon omien opintojen toteutuksesta.

Ylioppilaskirjoitukset järjestetään 16.3.–7.4. Kirjoitusten turvallisuuteen on kiinnitetty erityishuomiota. Opiskelijoita on kehotettu välttämään tilanteita, joissa on korostunut riski altistua koronalle. Gradian ylioppilaskokelaille on suositeltu myös kahden viikon omaehtoista karanteenia ennen kirjoituksiin osallistumista.

Kouluruokailuun oikeutetuille opiskelijoille jaetaan etäopetusjaksolla ruokapaketti keskiviikkoisin Jyväskylässä ja Jämsässä. Ruoanjakeluun ilmoittaudutaan viikoittain Wilma-viestillä lähetettävän kyselyn kautta.

Gradian ajantasainen koronaohjeistus opiskelijoille on koottu verkkosivuille. (linkki)

Lähde: Gradian tiedote 26.2.2021

Lisätietoja:

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja, p. 040 341 5100

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös