Henkilöstö odottaa Forumin uutta palvelukokonaisuutta valoisin mielin

Valtuuston helmikuisen sijoittumispäätöksen jälkeen on pääkirjaston, keskustan nuorisotilan. kaupungin neuvonnan ja matkailuneuvonnan sijoittumista Forumin tiloihin valmisteltu useissa työryhmissä. Työn alla ovat olleet toimintojen sijoittelu tiloihin ja kalustamisen suunnittelu. Jämsän kaupungin ja Business Network Oy:n välinen vuokrasopimus tiloista hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 14. 6.2021.

Forumiin rakentuva yhteinen palvelu haluttiin tuoda askelta lähemmäksi myös henkilöstön odotuksia kartoittamalla. Koska lähityöpajoja ei koronan vuoksi voitu pitää, päätettiin toteuttaa kysely tiloihin siirtyvien yksiköiden henkilöstölle. Kyselyä suunnitteli ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen. Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén sekä kehittämispäällikkö Hannele Rahkonen.

Kyselyn ja raportin on laatinut YTM Inkeri Näätsaari yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Näätsaari on pitkäaikainen Turun kaupunginkirjaston johtaja, jonka asiantuntemus tässä projektissa on ollut tärkeä.

Kyselyn teemoina olivat työhyvinvointi, uusi palvelukokonaisuus sekä asiakas- ja asukastyö. Työhyvinvointiosiossa henkilökunta näki mahdollisuudet tiivistää kaupungin sisäistä yhteistyötä. Uusia palvelu- ja työmuotoja, toimintoja ja tapahtumia ajateltiin syntyvän aiempaa laajemmassa työyhteisössä. Tiedostettiin myös tarpeet uudenlaiseen asennoitumiseen ja uuden opetteluun. Uuden työyhteisön rakentuminen ja käytäntöjen muodostuminen sekä erilaiset ammatilliset taustat ja työkulttuurit arvioitiin toiminnan haasteiksi.

Uuden palvelukokonaisuuden toivottiin olevan yhteisöllinen, viihtyisä, turvallinen ja elämyksiä tarjoava. Keskeinen sijainti tuo uutta virtaa keskusta-alueelle laajemminkin. Asiakastyöhön toivottiin yhden luukun periaatetta: asiakkaat ovat kaikkien yhteisiä ja viestintä on aktiivista ja monipuolista. Asiakkaiden odotuksia haluttiin kartoittaa kyselyiden avulla, asiakasraadeissa, keskustelutilaisuuksissa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Ehdotuksia saatiin myös toiminnan visioksi ja nimeksi. Myöhemmin mietitään nimikilpailun järjestämistä.

Kyselyssä välittyi vahvasti henkilökunnan halu sitoutua luomaan kuntalaisille viihtyisä ja yhteisöllinen palvelupaikka ja oleskelutila.

”Forumissa kohtaamme pian perinteisten kirjasto-, nuoriso- ja neuvontapalvelujen lisäksi uusia toimintamuotoja, uudenlaista yhteistyötä ja uusista mahdollisuuksista innostuneen henkilökunnan. Se rohkaisee meitä kaikkia astumaan sisään ja tuomaan esiin toiveitamme ja ideoitamme.” tuloksia kommentoi Inkeri Näätsaari.

Seuraavassa vaiheessa alkusyksystä suunnitteluprosessiin otetaan mukaan palveluiden asiakkaat ja kaupungin asukkaat laajemminkin.

Lisätietoja: kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen, p. 040 832 1123, merja.makinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös